Image
Image

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Izradu Urbanističkog plana uređenja dijela GOSPODARSKO – PROIZVODNE ZONE VLAČINE – UPU 41 – solarna elektrana (ISE)