Impressum

 
 
 
 

Grafički dizajn i vizualno rješenje:
Meridies Grupa d.o.o. Zadar

Izrada i održavanje:
Meridies Grupa d.o.o. Zadar

Fotografije korištene za izradu web stranice vlasništvo su Meridies Grupe d.o.o. i Grada Obrovca.

Zahvala gosp. Goranu Kovačiću ustupljenim fotografijama korištenima za izradu ove web stranice.

Posebna zahvala svim zaposlenicima Grada Obrovca, koji su pomogli da web stranica Grada Obrovcabude bogata korisnim informacijama na zadovoljstvo svih posjetitelja i stanovnika županije.