Image
Image
01. Prosinac 2021.

Javni poziv za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Obrovca osobama određenih struka i zanimanja za čijim radom postoji posebno iskazana potreba na području Grada Obrovca u svrhu njihova stambenog zbrinjavanja