Mjesni odbori

 
 
 
 

Obrovac - Ivica Klanac, predsjednik Vijeća mjesnog odbora,
Kruševo - Zoran Župan , predsjednik Vijeća mjesnog odbora,
Gornji Karin - Jakob Batarelo, predsjednik Vijeća mjesnog odbora,
Žegar - Marko Zelić, predsjednik Vijeća mjesnog odbora,
Krupa - Simo Jovančević, predsjednik Vijeća mjesnog odbora,
Zelengrad- Radivoj Mitrović, predsjednik Vijeća mjesnog odbora,
Muškovci - Nikola Buljević, predsjednik Vijeća mjesnog odbora,
Golubić - Dragoslav Veselinović, predsjednik Vijeća mjesnog odbora,
Bilišani - Mirko Majstorović, predsjednik Vijeća mjesnog odbora,

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................