Image
Image

Jedinstveni upravni odjel

Gordana Renić, dipl.oec.

Pročelnica

Tel: +385 23 689 056

Fax: +385 23 689 054

Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


 

Djelokrug poslova Jedinstvenog upravnog odjela:

  • obavljanje poslova vezanih za imovinsko pravne odnose, upravljanje i gospodarenje imovinom,
  • praćenje i usklađivanje akata Grada sa zakonima i propisima koji se odnose na djelokrug Upravnog odjela,
  • izrađivanje nacrta i prijedloga općih i pojedinačnih akata koje donosi Gradsko vijeće i Gradonačelnik, te praćenje izvršenja istih,
  • pružanje stručne pomoći Gradonačelniku, predsjedniku Gradskog vijeća i članovima radnih tijela,
  • vođenje postupka i rješavanje u najsloženijim upravnim i neupravnim predmetima iz djelokruga Upravnog odjela,
  • nadzor nad obavljanjem poslova u Upravnom odjelu te davanje uputa za rad zaposlenima,
  • obavljanje stručnih i administrativnih poslova pripreme sastanaka gradonačelnika i sjednica Gradskog vijeća, te njihovih radnih tijela,
  • obavljanje poslova iz djelokruga državne uprave koji su mu preneseni pod uvjetima utvrđenim zakonom, te poslove iz djelokruga druge jedinice lokalne samouprave, pod uvjetima utvrđenim sporazumom ili drugim aktom o uređivanju međusobnih odnosa,
  • obavljanje drugih poslova po nalogu Gradonačelnika, kao i poslova utvrđenih Zakonom, Statutom i drugim propisima.

Ispis