Image
Image

Tajništvo Grada Obrovca

Slobodan Jurjević, dipl. iur.

Tajnik Grada

Tel: +385 23 689 056

Fax: +385 23 689 054

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Josip Brkić, mag. iur.

Zamjenik tajnika Grada

Tel: +385 23 689 056

Fax: +385 23 689 054

Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


 

Djelokrug poslova Tajništva:

  • savjetovanje predsjednika Gradskog vijeća i Gradonačelnika u organizaciji rada Gradskog vijeća i Gradonačelnika,
  • priprema i izrada odluka i drugih akata za sjednice Gradskog vijeća i kolegije Gradonačelnika,
  • poslovi koji se odnose na praćenje izvršavanja odluka i drugih akata Gradonačelnika i Gradskog vijeća,
  • vođenje zapisnika i izrada zaključaka sa sjednica Gradskog vijeća,
  • kadrovski poslovi u Gradskoj upravi,
  • poslovi praćenja i tumačenja zakona i drugih propisa,
  • davanje mišljenja o nacrtima akata koje su pripremila druga tijela,
  • poslovi dostave akata za objavu u Službenom glasniku Grada,
  • koordinacija poslova vezanih za sudske sporove u kojima je Grad po bilo kojem osnovu stranka,
  • ostali poslovi po nalogu predsjednika Gradskog vijeća i gradonačelnika.

Ispis