Image
Image

Prostorni planovi na snazi

PROSTORNI PLAN GRADA OBROVCA - II IZMJENE I DOPUNE


 

PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA OBROVCA


URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA ZONE UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE NAMJENE(T3) - UPU91 - CRNA DUJMOVA


URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA GOSPODARSKO-PROIZVODNE ZONE I1, ISE1-DOBROJUŠA1 - UPU102


URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA GOSPODARSKO-PROIZVODNE ZONE I1, ISE-DOBROJUŠA - UPU100

 


Ispis