Image
Image

Razvoj i trgovina d.o.o.

Korisnik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva trgovačkom društvu RAZVOJ I TRGOVINA d.o.o., (dalje: Društvo) odnosno službeniku za informiranje.

Zahtjev se podnosi:

Pisanim putem na poštansku adresu Društva:
RAZVOJ I TRGOVINA d.o.o.  Kruševo

Put Kruševa 42

23450 Obrovac

 

Putem elektroničke pošte:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Telefonom: 023 686 805

Usmenim putem:
osobno na zapisnik u službenim prostorijama Društva svakog radnog dana od 9:00 do 13:00 sati kod službenika za informiranje

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informacijama.

Korisnici prava na pristup informacijama oslobođeni su plaćanja upravnih pristojbi.

Korisnik prava na informaciju plaća stvarne materijalne troškove koji nastanu pružanjem informacije, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije – 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html

Odgovor na uredno podneseni pisani ili usmeni zahtjev za pristup informacijama Društvo će proslijediti u zakonskom roku.

PODACI O SLUŽBENIKU ZA INFORMIRANJE

IME I PREZIME: Danica Klanac

ADRESA: Kruševo, Put Kruševa 42, 23450 Obrovac

TEL: 023 686-805

E-MAIL: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

OBRASCI ZA PRISTUP INFORMACIJAMA:


 

 

 


Ispis