Image
Image

Osnovne informacije

Obrovac se nalazi na rijeci Zrmanji, 12 km od njenog ušća u more. Razvio se na raskrižju puteva za Zadar, Šibenik i Knin, podno velebitskih prijelaza Malog Alana i Prezida koji vode iz Like u Dalmaciju.

Smješten je na proširenju vapnenčkog kanjona, gdje se na putu do Zadra prelazi rijeka Zrmanja. Sa Malog Alana (1045 m), sjeverno od Obrovca, pruža se prekrasan pogled na Ravne kotare i zadarski arhipelag.

Glavna atrakcija Obrovca su prekrasni slikoviti kanjon rijeke Zrmanje s vrlo strmim liticama na nekim mjestima visokim čak i do 200 m, bogata domaća kuhinja (janjetina, pršut, vino), rafting i ribolov, kao i mnogi kulturno-povijesni spomenici uz rijeku Zrmanju..

Obrovački kraj pripada krškom prostoru Bukovice, pa je zbog nedostatka većih poljoprivrednih površina bio orijentiran uglavnom na stočarstvo. Jedini izuzetak je Žegarsko polje, koje se nalazi istočno od samog gradića.

Na području grada Obrovca nalazi se 12 naselja, to su: Bilišane, Bogatnik, Golubić, Gornji Karin, Kaštel Žegarski, Komazeci, Krupa, Kruševo, Muškovci, Nadvoda, Obrovac i Zelengrad.

Grad Obrovac je po popisu stanovništva 2011. godine imao 4.323 stanovnika, što predstavlja 2,54% od ukupnog broja stanovnika Zadarske županije, odnosno 0,10% od ukupnog broja stanovnika Hrvatske.

 


 

Županija : Zadarska
Broj stanovnika: 3453
Površina [km2]: 352,73
Broj gradskih naselja: 12
Poštanski broj: 23450
Autooznaka: ZD
Kategorija: Mali grad
Regija: Jadranska Hrvatska
Adresa Grada: Trg dr. Franje Tuđmana 1, 23450 Obrovac
Broj žiro-računa Grada: HR4524810001829600008
OIB Grada: 65496793357
Matični broj Grada: 2599775
Narod Broj stanovnika %
Hrvati 2269 65.71
Srbi 1082 31.34
Ostali 102 2.95

Ispis