Image
Image

E-oglasna ploča

Prijedlog granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Kruševo - dio k.č. 2837/4, Grad Obrovac

Početak javnog uvida: 19. prosinca 2023. godine

Završetak javnog uvida: 18. siječnja 2024. godine

Preuzimanje priloga:


Zaključak - 8.8.2023.


 


Ispis