Image
Image

Udruge

REDNI BROJ REG. BROJ NAZIV SJEDIŠTE OIB STATUS
1. 13000198 KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO "ZRMANJA" Jadranska 1, Obrovac 56667298582 Aktivna
2. 13000941 UDRUGA VLASNIKA OBITELJSKIH I VIKEND KUĆA KRUŠEVO, ZASEOK ŠUŠNJAR II Šušnjar II 0, Kruševo 04849591244 Aktivna
3. 13001511 UDRUGA ZA OČUVANJE I RAZVITAK CRNE PUNTE Novigradska 43, Kruševo 42592464715 Aktivna
4. 13000405 ŠPORTSKA RIBOLOVNA UDRUGA "ZRMANJA" - OBROVAC A. Starčevića, Obrovac 74314948250 Aktivna
5. 13001376 MALONOGOMETNI KLUB "KARIN GORNJI" Gornji Karin 47508889818 Aktivna
6. 13000672 LOVAČKA UDRUGA "BENA" ŽEGAR Kaštel Žegarski 97113372816 Aktivna
7. 13000758 UDRUGA ZA PROMICANJE KVALITETE ŽIVLJENJA "GOLUBIĆ" IZ GOLUBIĆA Golubić 63525719960 Aktivna
8. 13001740 Udruga uzgajivača školjaka "NOVIGRADSKA DAGNJA" Gornja Otišina 21, Kruševo 30699039761 Aktivna
9. 13001242 UDRUGA ZA POVIJEST, SURADNJU I POMIRENJE Golubić 6, Golubić 62776642336 Aktivna
10. 13000267 UDRUGA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA OBROVAC Ivane Brlić Mažuranić 6, Obrovac 65008416673 Aktivna
11. 13001344 UDRUGA NASELJA ŠUŠNJAR I Šušnjar l, III ulica 9, Kruševo 81401458215 Aktivna
12. 13000873 OBROVAČKO KULTURNO LJETO Ivane Brlić Mažuranić 6, Obrovac 88718808932 Aktivna
13. 13001216 ŽENSKI RUKOMETNI KLUB "OBROVAC" Trg dr. Franje Tuđmana 2, Obrovac 16819278381 Aktivna
14. 13001050 MALONOGOMETNI KLUB "KRUŠEVO" Anići kod Crkve 3, Kruševo 60669537027 Aktivna
15. 13000757 DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO "OBROVAC" Obala hrvatskog časnika Senada Župana 18, Obrovac 96827143490 Aktivna
16. 13001343 KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO RUŽA HRVATSKA XI 3, Gornji Karin 38865253141 Aktivna
17. 13001495 UDRUGA NAVIJAČA - KARIN 22. ulica 1, Gornji Karin 67503406552 Aktivna
18. 13000443 UDRUGA POVRATNIKA IZ ISELJENIŠTVA "EX DIASPORA" Put Vrulja, Gornji Karin 72688272001 Aktivna
19. 13001223 DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO "ŽEGAR" Kaštel Žegarski 44904472581 Aktivna
20. 13000693 "EKO-UDRUGA VRISAK" OBROVAC Obala kralja Dmitra Zvonimira bb, Obrovac 07099600057 Aktivna
21. 13001029 UDRUGA ZA KULTURU "PRVI KORAK" OBROVAC Trg hrvatskih vitezova 16, Obrovac 03223633580 Aktivna
22. 13000720 ŠPORTSKA RIBOLOVNA UDRUGA "MLINICA-ŽEGAR" Kaštel Žegarski 96759057270 Aktivna
23. 13001095 UDRUGA UZGAJIVAČA OVACA I KOZA "BUKOVICA" OBROVAC Ivane Brlić Mažuranić 6, Obrovac 22238312262 Aktivna
24. 13001182 ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO "IGLICA" KARIN GORNJI Ivana Pavla II 12, Gornji Karin 93355894539 Aktivna
25. 13001724 FOTO VIDEO FILM ATELJE Karin XI ulica 3, Gornji Karin 83824385596 Aktivna
26. 13000323 BOĆARSKI KLUB "KRUŠEVO" KRUŠEVO Kr, Kruševo 89641084899 Aktivna
27. 13000497 ZAVIČAJNI KLUB "JANKO MITROVIĆ" ZELENGRAD Mitrovići 1, Zelengrad 07480770345 Aktivna
28. 13000417 RAFTING-KANU KLUB "ZRMANJA" Ob. kralja Dmitra Zvonimira, Obrovac 60473907715 Aktivna
29. 13001794 UDRUGA ZA POTICANJE RAZVOJA ODRŽIVOG TURIZMA U KARINU "KARINSKA RIVIJERA" Karin Gornji, 1. Ulica 15, Obrovac 67425765821 Aktivna
30. 13001316 UDRUGA ŽENA "KAMENICA" OBROVAC Trg dr. Franje Tuđmana 1, Obrovac 30335040312 Aktivna
31. 13001455 UDRUGA "KAMEN NA KAMEN" Kreta, Ulica Guvno 0, Zelengrad 77562070762 Aktivna
32. 13001404 KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO "TRADICIJA" Bogatnik 30, Bogatnik 47469149390 Aktivna
33. 13001185 UDRUGA PČELARA "OBROVAC" OBROVAC Trg dr. Franje Tuđmana 2, Obrovac 56233793590 Aktivna
34. 13000679 UDRUGA VLASNIKA KUĆA GORNJI KARIN ul. 22 24, Gornji Karin 15569376933 Aktivna
35. 13001738 Udruga za poticanje zaštite okoliša, očuvanje prirode te promicanje održivog razvoja i turizma "Lončari" Lončari 10, Gornji Karin 27994051647 Aktivna
36. 13001628 DRUŠTVO PRIJATELJA HNK HAJDUK U OBROVCU Obala kralja Petra Krešimira IV 16, Obrovac 11068859333 Aktivna
37. 13001659 PODRUČNA VATROGASNA ZAJEDNICA "VELEBIT" TRG DR. FRANJE TUĐMANA 1, Obrovac 32341529327 Aktivna
38. 13000891 UDRUGA GRAĐANA "RIBNICA" Ribnica, Vozarica 65, Obrovac 62648137385 Aktivna
39. 13000964 UDRUGA UMIROVLJENIKA GRADA OBROVCA Ivane Brlić Mažuranić 0, Obrovac 27462206841 Aktivna
40. 13000896 KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO "ŽEGAR" BOGATNIK Bogatnik 62317402119 Aktivna
41. 13000486 UDRUGA OVČARA I KOZARA "VELEBIT" OBROVAC S. Radića, Obrovac 31946126999 Aktivna
42. 13000651 UDRUGA ZA PROMICANJE OBRTNIŠTVA, ZANATSTVA I MALOG PODUZETNIŠTVA "ZRMANJA" OBROVAC Put Gračaca bb, Obrovac 67770907588 Aktivna
43. 13001747 UDRUGA "PORTIĆ" ZA ZAŠTITU NOVIGRADSKOG I KARINSKOG MORA I PRIOBALJA Vozarica 126, Kruševo 43543239066 Aktivna
44. 13000451 NOGOMETNI KLUB "ZRMANJA" OBROVAC Obala kralja Petra Krešimira IV. 26, Obrovac 11526054620 Aktivna
45. 13001074 ŠAHOVSKI KLUB "OBROVAC" Trg dr. F. Tuđmana 2, Obrovac 19405330947 Aktivna
46. 13000833 UDRUGA SVEHRVATSKIH VETERANA I DRAGOVOLJACA DOMOVINSKOG RATA GRADA OBROVCA Obala Hrvatskog časnika Senada Župana 0, Obrovac - Aktivna
47. 13001298 EKOLOŠKA UDRUGA ZRMANJA Brčić Matići 2, Kruševo 39159710865 Aktivna
48. 13001184 MATICA UMIROVLJENIKA "TREĆA ŽIVOTNA DOB" OBROVAC Trg hrvatskih vitezova 8, Obrovac 06896427221 Aktivna
49. 13000549 UDRUGA TEHNIČKE KULTURE FAUST VRANČIĆ Obala hrv.časnika S.Župana 17, Obrovac 01010532289 Aktivna
50. 13000823 RAFTING-KAJAK-KANU KLUB "VELIKI BUK" Obala hrvatskog časnika Senada Župana 0, Obrovac 43804278891 Aktivna
51. 13000266 Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Obrovac A. Starčevića, Obrovac 03359186419 Aktivna
52. 13001248 UDRUGA ZA POMOĆ DJECI I MLADEŽI "DHP" Jure kaštelana 6, Kruševo 15665270830 Aktivna
53. 13000607 UDRUGA ŽENA OBROVAC S. Radića bb, Obrovac 51996107415 Aktivna
54. 13000572 HRVATSKI NOGOMETNI KLUB KARIN Ulica I., Gornji Karin 14259129028 Aktivna
55. 13001073 UDRUGA VIKENDAŠA I MJEŠTANA NASELJA MEKA DRAGA - KRUŠEVO Meka Draga 58, Kruševo 04255653950 Aktivna
56. 13000268 LOVAČKA UDRUGA "KAMENJARKA" OBROVAC Bana Josipa Jelačića 6, Obrovac 82434601092 Aktivna
57. 13000811 TAEKWONDO KLUB "OBROVAC" Trg dr. Franje Tuđmana 1, Obrovac 79734501372 Aktivna

Ispis