Image
Image

Sportske udruge

Sportske udruge registrirane na području Grada Obrovca:

grb2

Naziv: BOĆARSKI KLUB "KRUŠEVO" KRUŠEVO
Skraćeni naziv: BK "KRUŠEVO" KRUŠEVO
Registarski broj: 13000323
OIB: 89641084899
Sjedište: Kruševo
Datum upisa: 20.10.1998
Djelatnosti: Okupljanje mladeži i građana radi organiziranog bavljenja boćarskim športom; organiziranje i sudjelovanje na natjecanjima, treninzima i drugim manifestacijama radi postizanja rezultata u boćarskom športu; skrb o stručnom usavršavanju članova športaša i trenera. 

 

Naziv: HRVATSKI NOGOMETNI KLUB KARIN
Skraćeni naziv: HNK KARIN
Registarski broj: 13000572
OIB: 14259129028
Sjedište: Ulica I., Gornji Karin
Datum upisa: 24.12.2001
Djelatnosti: Razvijanje nogometnog sporta, organiziranje i sudjelovanje na treninzima, natjecanjima, sportskim manifestacijama radi postizanja sportskih dostignuća; okupljanje sportskih entuzijasta, ljubitelja nogometnog sporta; suradnja s ostalim nogometnim udrugama; okupljanje mladeži da organiziranim nogometnim aktivnostima djeluje na njihov zdrav razvoj; upravljanje sportskim objektima i druge djelatnosti u skladu sa zakonom.  

 

Naziv: MALONOGOMETNI KLUB "KARIN GORNJI"
Skraćeni naziv: MNK KARIN G.
Registarski broj: 13001376
OIB: 47508889818
Sjedište: Gornji Karin
Datum upisa: 06.03.2012
Djelatnosti: Okupljanje djece, mladeži i drugih osoba koje se žele baviti malim nogometom; sudjelovanje u športskom natjecanju u malom nogometu kao i sve ostale djelatnosti iz Statuta Kluba. 

 

Naziv: MALONOGOMETNI KLUB "KRUŠEVO"
Skraćeni naziv: MNK "KRUŠEVO"
Registarski broj: 13001050
OIB: 60669537027
Sjedište: Anići kod Crkve 3, Kruševo
Datum upisa: 14.02.2008
Djelatnosti: Djelatnosti udruge su sudjelovanje u sportskom natjecanju; sportska priprema; sportska poduka; sportska rekreacija; organiziranje i provođenje sportskih natjecanja i sportskih priredbi; upravljanje sportskim objektima; okupljanje djece, mladeži i drugih osoba koje se žele baviti malonogometnim sportom; poticanje stručnog usavršavanja sportaša, trenera i drugih osoba od značaja za djelovanje Udruge; suradnja s drugim sportskim udrugama koje podržavaju ciljeve Udruge; poticanje mladih da se bave sportom; obavljanje i drugih aktivnosti koje doprinose ostvarivanju ciljeva osnivanja utvrđenih Statutom, sukladno zakonu.

 

Naziv: NOGOMETNI KLUB "ZRMANJA" OBROVAC
Skraćeni naziv: NK "ZRMANJA"
Registarski broj: 13000451
OIB: 11526054620
Sjedište: Obala kralja Petra Krešimira IV. 26, Obrovac
Datum upisa: 16.02.2000
Djelatnosti: Okupljanje djece, mladeži i drugih osoba koje se žele baviti nogometom; sudjelovanje u športskom natjecanju u nogometu; provođenje športske obuke i športske pripreme članova u nogometu kao i sve druge djelatnosti iz članka 9. Statuta Kluba.

 

Naziv: RAFTING-KAJAK-KANU KLUB "VELIKI BUK"
Skraćeni naziv: RKKK "VELIKI BUK"
Registarski broj: 13000823
OIB: 43804278891
Sjedište: Obala hrvatskog časnika Senada Župana 0, Obrovac
Datum upisa: 29.11.2005
Djelatnosti: Sudjelovanje u športskim natjecanjima te organiziranje i vođenje natjecanja; planiranje rada i razvitka rafting-kajak-kanu športa; organiziranje i provođenje redovitih sustavnih treninga članova radi pripreme za natjecanja kao i sve druge djelatnosti iz članka 9. Statuta Kluba.

 

Naziv: RAFTING-KANU KLUB "ZRMANJA"
Skraćeni naziv: RKK "ZRMANJA"
Registarski broj: 13000417
OIB: 60473907715
Sjedište: Ob. kralja Dmitra Zvonimira, Obrovac
Datum upisa: 24.06.1999
Djelatnosti: Planiranje rada i razvitka raftinga, kajak i kanu športa; organiziranje i provođenje redovnih sustavnih treninga članova radi pripreme za natjecanje; poduka i trening djece i mladeži; pripremanje svojih članova za sudjelovanje u sastavu gradske odnosno državne reprezentacije; upravljanje športskim objektima kojih je Klub vlasnik ili korisnik; poduzimanje mjera i stvaranje uvjeta za unapređivanje stručnog rada; skrb o zdravlju i zdravstvenoj zaštiti članova Kluba; ukupnom aktivnosti Kluba poticanje razumijevanja i usvajanja etičkih vrijednosti kroz bavljenje športom; organiziranje rekreacijskih aktivnosti vezanih uz športove na vodi i u prirodi u funkciji unapređenja i čuvanja zdravlja i podizanja psihofizičkih sposobnosti građana; valorizacija, očuvanje i zaštita prirodne okoline i bogatstva Hrvatske kroz športske, rekreativne, turističke, edukativne i promotivne aktivnosti.

 

Naziv: ŠAHOVSKI KLUB "OBROVAC"
Skraćeni naziv: ŠK "OBROVAC"
Registarski broj: 13001074
OIB: 19405330947
Sjedište: Trg dr. F. Tuđmana 2, Obrovac
Datum upisa: 30.09.2008
Djelatnosti: Provodi obuku članova radi sudjelovanja na natjecanjima; brine se za popularizaciju i unapređivanje šahovske igre organiziranjem odgovarajućih predavanja, turnira (običnih i brzopoteznih), redovnog ligaškog natjecanja, simultanki s uglednim vrhunskim šahistima kao i sve ostale djelatnosti iz Statuta Kluba.

 

Naziv: ŠPORTSKA RIBOLOVNA UDRUGA "MLINICA-ŽEGAR"
Skraćeni naziv: ŠRU-MŽ
Registarski broj: 13000720
OIB: 96759057270
Sjedište: Kaštel Žegarski
Datum upisa: 04.03.2004
Djelatnosti: Dobrovoljno udruživanje građana radi zaštite i promicanja zajedničkih interesa u oblasti slatkovodnog ribolova i rekreacije članova na području općine Obrovac.

 

Naziv: ŠPORTSKA RIBOLOVNA UDRUGA "ZRMANJA" – OBROVAC
Skraćeni naziv: ŠRU ZO
Registarski broj: 13000405
OIB: 74314948250
Sjedište: A. Starčevića, Obrovac
Datum upisa: 12.04.1999
Djelatnosti: Potiče i promiče slatkovodni i morski športski ribolov; organizira natjecanja u športskom ribolovu i sudjeluje putem svojih članova na tim natjecanjima, kao i drugim natjecanjima u organizaciji saveza i drugih udruga; organizira, potiče športsko-rekreativne izlete i druge oblike boravka na moru i slatkovodnim vodama; educira i odgaja svoje članove kroz predavanja, tečajeve, savjetovanja i publikacije za športski ribolov; zalaže se i radi na ekološkom očuvanju i unapređenju flore i faune slatkih i morskih oda, odnosno bio-resursa i na sprječavanju biološkog osiromašenja, zagađenja i devastacije obale i podmorja; sudjeluje u aktivnostima poribljavanja kao i sve ostale djelatnosti iz članka 11. Statuta Udruge.

 

Naziv: ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO "IGLICA" KARIN GORNJI
Skraćeni naziv: ŠRD "IGLICA" KARIN GORNJI
Registarski broj: 13001182
OIB: 93355894539
Sjedište: Ivana Pavla II 12, Gornji Karin
Datum upisa: 05.02.2010
Djelatnosti: Okupljanje članova koje se žele baviti športskim ribolovom na moru; organiziranje i provođenje športske pripreme i športske poduke članova u športskom ribolovu; sudjelovanje u natjecanjima u športskom ribolovu kao i njegovo organiziranje kao i sve ostale djelatnosti iz članka 8. Statuta Društva.

 

Naziv: TAEKWONDO KLUB "OBROVAC"
Skraćeni naziv: TKDK "OBROVAC"
Registarski broj: 13000811
OIB: 79734501372
Sjedište: Trg dr. Franje Tuđmana 1, Obrovac
Datum upisa: 14.09.2005
Djelatnosti: Sudjelovanje u sportskom natjecanju ; sportska priprema; sportska poduka; sportska rekreacija; organiziranje i provođenje sportskih natjecanja i sportskih priredbi; upravljanje sportskim objektima; programiranje i vođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i odraslih u TAEKWONDO sportskim vještinama; poticanje stručnog usavršavanja sportaša, trenera i drugih osoba od značaja za djelovanje Udruge; suradnja s drugim sportskim udrugama koje podržavaju ciljeve Udruge; poticanje mladih da se bave sportom; obavljanje i drugih aktivnosti koje doprinose ostvarivanju ciljeva osnivanja utvrđenih Statutom, sukladno zakonu

 

Naziv: ŽENSKI RUKOMETNI KLUB "OBROVAC"
Skraćeni naziv: ŽRK "OBROVAC"
Registarski broj: 13001216
OIB: 16819278381
Sjedište: Trg dr. Franje Tuđmana 2, Obrovac
Datum upisa: 13.04.2010
Djelatnosti: Provodi obuku članova radi sudjelovanja na natjecanjima; brine za popularizaciju i unapređenje rukometne igre organiziranjem odgovarajućih predavanja, turnira, redovnog ligaškog natjecanja kao i sve ostale djelatnosti iz članka 6. Statuta Kluba.

Ispis