Image
Image

PRISTUP INFORMACIJAMA

Korisnik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Dječjem vrtiću “Obrovac”, odnosno službeniku za informiranje.

Zahtjev se podnosi:

Pisanim putem na poštansku adresu Vrtića:
Dječji vrtić “Obrovac”
Ivane Brlić Mažuranić 2, 23450 Obrovac

Putem elektroničke pošte:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Telefonom: 023 689 145
                  023 689 120

Usmenim putem:
osobno na zapisnik u službenim prostorijama Vrtića svakog radnog dana od 9:30 do 11:00 sati kod službenika za informiranje.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informacijama.

Korisnici prava na pristup informacijama oslobođeni su od plaćanja upravnih pristojbi.

Korisnik prava na informaciju plaća stvarne materijalne troškove koji nastanu pružanjem informacije, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije - http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html

Odgovor na pisani ili usmeni zahtjev za pristup informacijama Vrtić će proslijediti u zakonskom roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

PODACI O SLUŽBENIKU ZA INFORMIRANJE

IME I PREZIME: Marija Šimičević

ADRESA: Ivane Brlić Mažuranić 2, 23450 Obrovac

BROJ TELEFONA: +385 (23) 689-145
                         +385 (23) 689-120

E-MAIL: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

grb2

 

OBRASCI ZA PRISTUP INFORMACIJAMA:

 

GODIŠNJA IZVJEŠĆA O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA:


Ispis