Image
Image

Članovi Gradskog vijeća Grada Obrovca

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

MARIN KLANAC

ZORAN ŽUPAN

ĐURĐICA ROUPEC

KATARINA MIŠKOVIĆ

MILE MINJA ANIĆ

LUKA KLANAC.


2. HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS
MOST

MARKO KLANAC

IGOR JURJEVIĆ

IVAN MATIĆ

IVAN VRKIĆ


3. SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA – SDSS

DRAGOSLAV VESELINOVIĆ

BOGDAN KALINIĆ


4. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Nositelj kandidacijske liste: RADOVAN ČIČA

RADOVAN ČIČA


Ispis