Image
Image

Energetska obnova zgrada

Više o projektu

Projekt je započeo u prethodnom mandatu, a završen je u 2017. godini. Ukupna vrijednost projekta je bila 10.000.000,00 kn. Projekt je obuhvatio energetsku obnovu 2 devastirane zagrade u staroj jezgri grada Obrovca i obnovu 3 zgrade u Žegaru.

Ukupno: 641.641,06 kn