Image
Image

Izrada projektne dokumentacije za sanaciju bedema u Obrovcu

Više o projektu

U 2017. godini izrađena je projektna dokumentacija, tj. konzervatorska podloga snimke postojećeg stanja tvrđave (kaštela) Fortica u Obrovcu u iznosu od 225.000,00 kn. U istoj godini je izrađena i arhitektonska snimka izvedenog stanja tvrđave (kaštela) Fortica u Obrovcu u iznosu od 193.750,00 kn.

Ukupno: 418.750,00 kn