Image
Image

Izrada projektne dokumentacije za sanaciju zgrada unutar kulturno-povijesne cjeline grada Obrovca

Više o projektu

U kolovozu 2018. godine potpisani su ugovori za izradu projektne dokumentacije za sanaciju zgrada starih prema procjeni više od sto godina, a koje se nalaze unutar kulturno povijesne cjeline Grada Obrovca. Izrađeni su glavni projekti za dobivanje građevinske dozvole i izvedbeni projekti.

Ukupno: 624.111,25 kn