Image
Image

Obavijest o promjeni žiro računa i poslovne banke

Obaviještavaju se svi građani i poslovni partneri da je Grad Obrovac promijenio broj žiro računa i poslovnu banku.
Grad Obrovac posluje sa Kreditnom bankom Zagreb, a novi podaci glase:

- broj žiro računa: HR4524810001829600008

- BIC: KREZHR2X


Ispis