Image
Image

Grb i zastava


Zastava Grada Obrovca je jednobojna, plave (indigo) boje, omjera dužine i širine 2:1, u skladu sa zakonom. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala, nalazi se grb Grada Obrovca, obrubljen zlatno/žutom trakom.

Grb Grada Obrovca ima oblik četvrtastog štita u kojem je na crvenom polju uzdignut bijeli jarac – lijevo, nad grmom graba zelene stabljike, žutih plodova – desno.


 

UPORABA GRBA I ZASTAVE
Grb i zastava u obliku i prema opisu rabe se na način na kojim se ističe ugled i dostojanstvo Grada Obrovca.

grb

Grb Grada rabi se:

  • u sadržaju pečata tijela i upravnih tijela Grada Obrovca, na memorandumima,
  • na natpisnim pločama Grada,
  • na svečanim pozivima, čestitkama i slično,
  • na diplomama, poveljama i priznanjima koje dodjeljuje Gradsko vijeće,
  • za potrebe pravnih osoba, ako je to u interesu Grada,
  • u drugim slučajevima ako njegova uporaba nije u suprotnosti s odredbama Odluke o grbu i zastavi Grada Obrovca.

zastava

sve zas

Zastava Grada Obrovca može se isticati:

  • prigodom obilježavanja Dana Grada te državnih blagdana,
  • na javnim skupovima (političkim, znanstvenim, kulturno-umjetničkim, športskim i dr.), koji se održavaju u Gradu, u skladu s pravilima i običajima održavanja takvih skupova,
  • u drugim prigodama ako njezina uporaba nije u suprotnosti s odredbama Odluke o grbu i zastavi Grada Obrovca ili zakona.

Ispis