Image
Image

Javne usluge

Komunalna naknada

Obveznik plaćanja komunalne naknade dužan je u roku od 15 dana od dana nastanka obveze plaćanja komunalne naknade, promjene osobe obveznika ili promjene drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade, prijaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Obrovca nastanak obveze odnosno promjenu podataka na temelju kojih se donosi rješenje u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 68/18, 110/18 i 32/20), članka 6. Odluke o komunalnoj naknadi („Službeni glasnik Grada Obrovca“ br. 8/18 i 4/20) te članka 1. Odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade („Službeni glasnik Grada Obrovca“ br. 8/18).

Zahtjev za prijavu promjene obveznika komunalne naknade

Komunalni doprinos

Zahtjev za obračun komunalnog doprinosa po službenoj dužnosti podnosi Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije, Obrovac sa pravomoćnim aktom za građenje i analitičkim izračunom na temelju kojeg se donosi rješenje u skladu s Zakonom o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) i Odlukom o komunalnom doprinosu Grada Obrovca (“Službeni glasnik Grada Obrovca“, broj 8/18 i 6/20).

Naknada za nezakonito izgrađene zgrade

Zahtjev za obračun naknade za nezakonito izgrađene zgrade po službenoj dužnosti podnosi Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije, Obrovac, na temelju kojeg sa donosi rješenje u skladu s Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (“Narodne novine”, broj 86/12, 143/13, 65/17 i 14/19) i članka 1. Uredbe o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru (“Narodne novine”, broj, 98/12)

Jednokratna novčana naknada

Jednokratna novčana naknada može se dodijeliti samcu ili kućanstvu koje zbog podmirenja izvanrednih troškova nastalih zbog trenutačnih životnih okolnosti (rođenja ili obrazovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, prirodne nepogode i slično) nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe, u skladu s financijskim mogućnostima Grada Obrovca.

Zahtjev se dostavlja elektronski na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., putem pošte ili osobno na adresu: Grad Obrovac, Jedinstveni upravni odjel, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 23 450 Obrovac.

Zahtjev za isplatu jednokratne novčane naknade

Jednokratna novčana pomoć za novorođeno dijete

Grad Obrovac roditeljima novorođene djece koji imaju prijavljeno prebivalište na području Grada Obrovca uz uvjet da stvarno i borave na području Grada Obrovca isplaćuje jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 5.000,00 kuna za svako novorođeno dijete. Pomoć će se doznačiti na račun roditelja, po prethodno popunjenom zahtjevu uz predočenje preslike rodnog lista za novorođeno dijete, uvjerenja o prebivalištu majke i oca, potvrde mjesnog odbora o stvarnom boravku majke i oca, te preslike tekućeg računa na koji će biti uplaćena sredstva.

Zahtjev i ostala dokumentacija dostavlja se putem sustava e-Novorođenče, elektronski na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., putem pošte ili osobno na adresu: Grad Obrovac, Jedinstveni upravni odjel, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 23 450 Obrovac. Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona: 023/689-056. 

Zahtjev za isplatu dara za novorođeno dijete

Jednokratna novčana pomoć za podmirenje pogrebnih troškova

Grad Obrovac obiteljima preminulih osoba s područja Grada Obrovca isplaćuje jednokratnu novčanu pomoć za nabavku najosnovnije pogrebne opreme u iznosu od 1.000,00 kuna ako je preminula osoba imala prijavljeno prebivalište na području Grada Obrovca i ako se preminula osoba pokapa na jednom od groblja na području Grada Obrovca, izuzev pravoslavnih vjernika pokopanih u groblju u Donjem Karinu te katoličkih vjernika pokopanih u groblju u Medviđi.

Pomoć će se doznačiti na račun podnositelja, po prethodno popunjenom zahtjevu uz predočenje preslika smrtnog lista i osobne iskaznice preminule osobe, preslike osobne iskaznice podnositelja zahtjeva, potvrde mjesnog odbora da je preminula osoba pokopana na mjesnom groblju, te preslike tekućeg računa na koji će biti uplaćena sredstva.

Zahtjev i ostala dokumentacija dostavlja se elektronski na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., putem pošte ili osobno na adresu: Grad Obrovac, Jedinstveni upravni odjel, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 23 450 Obrovac. Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona: 023/689-056. 

Zahtjev za isplatu naknade za podmirenje pogrebnih troškova


Ispis