Image
Image

Sukob interesa

Popis gospodarskih subjekata s kojima je Naručitelj u sukobu interesa

Obavijest o sprječavanju sukoba interesa sukladno Zakonu o javnoj nabavi 2016.

Sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi2016 ("Narodne novine", br. 120/2016) objavljujemo da nema gospodarskih subjekata s kojima Grad Obrovac, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Obrovac, kao javni naručitelj, ne smije sklapati Okvirne sporazume, odnosno Ugovore o javnoj nabavi u smislu odredbi članka 76. Zakona o javnoj nabavi 2016.


Ispis