Image
Image

Važni brojevi

AUTOBUSNI KOLODVOR ZADAR
Ante Starčevića 1
060 305 305

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB – PODRUŽNICA OBROVAC
Ante Starčevića 8
023 689 060

DJEČJI VRTIĆ OBROVAC
Ivane Brlić Mažuranić 4
023 689 145

DOM ZDRAVLJA
Stjepana Radića 33
023 689 130

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA – ISPOSTAVA OBROVAC
Petra Zoranića 2
023 689 388

HRVATSKA POŠTA
Ivane Brlić Mažuranić bb
023 223 765

HRVATSKE ŠUME – ŠUMARIJA OBROVAC
Stjepana Radića bb
023 689 115

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE – ISPOSTAVA OBROVAC
Jadranska 1
023 689 008

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE – ISPOSTAVA OBROVAC
Ulica Stjepana Radića 39
023 689 383

FINANCIJSKA AGENCIJA - FINA
Jadranska 1
023 689 014

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA OBROVAC
Ante Starčevića 1/1
023 689 053

KOMUNALNO PODUZEĆE INFRAGRAD d.o.o.
Stjepana Radića C-12
023 689 062

LJEKARNA PRIMAPHARME – PODRUŽNICA OBROVAC
Obala hrv. časnika Senada Župana bb
023 689 197

OSNOVNA ŠKOLA OBROVAC
Bana Josipa Jelačića 13
023 689 059

OTP BANKA
Ante Starčevića 1
072 201 437

POLICIJSKA POSTAJA OBROVAC
Put Grkovca 12
023 689 002

POREZNA UPRAVA – ISPOSTAVA OBROVAC
Ante Starčevića 23
023 201 940

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE - KNJIŽNICA I ČITAONICA
Ivane Brlić Mažuranić 6
023 689 061

SREDNJA ŠKOLA OBROVAC
Obala hrv. časnika Senada Župana 17
023 689 058

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA OBROVCA
Ivane Brlić Mažuranić 6
023 689 870

URED DRŽAVNE UPRAVE U ZADARSKOJ ŽUPANIJI - ISPOSTAVA OBROVAC
Ante Starčevića 11
023 689 217

VETERINARSKA AMBULANTA OBROVAC
Njivice 1
023 689 041

VODOVOD d.o.o. ZADAR – URED OBROVAC
Petra Zoranića bb
023 689 015

ZAVIČAJNI MUZEJ
Stjepana Radića 8
023 689 375


Ispis