Image
Image

Bespovratna sredstva za projekt „Razvrstaj i Recikliraj“

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je 15. siječnja 2018. godine Poziv na dostavu projektnih prijedloga za provedbu Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i  kohezija 2014.-2020., Specifični cilj 6i1 – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta.
 
Svrha i cilj navedenog poziva je izgradnja svijesti građana Republike Hrvatske o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta, s ciljem smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagališta.
 
Grad Obrovac se zajedno sa okolnim jedinicama lokalne samouprave prijavio na poziv projektom pod nazivom „Razvrstaj i Recikliraj“. Odlukom o financiranju koja je donesena 31. srpnja 2018. godine od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Gradu Obrovcu su odobrena sredstva u iznosu od 365.299,87 kuna.
 
Nositelj projekta je Grad Obrovac, a projekt obuhvaća i sljedeće jedinice lokalne samouprave: Jasenice, Novigrad, Poličnik, Posedarje, Starigrad, Ražanac, Vrsi i Zemunik Donji. Ukupna vrijednost projekta iznosi 429.764,56 kuna. Stopa sufinanciranja prihvatljivih troškova iz Kohezijskog fonda iznosi 84,9999986%, odnosno maksimalni iznos prihvatljivih troškova projekta iz Kohezijskog fonda je 365.299,87 kuna.
 
Osnovni cilj projekta „Razvrstaj i Recikliraj“ je uspostava sustavne edukacije stanovništva o metodama razvrstavanja i recikliranja otpada na području devet jedinica lokalne samouprave. Edukacija će se vršiti kroz javne tribine, mobilnu aplikaciju, letke, vodiče, plakate, radio emisiju. Projekt je namijenjen svim građanima, milenijskoj skupini, djeci (predškolskog i školskog uzrasta), mladima i turistima.
 
Projekt se provodi u svrhu kvalitetne edukacije stanovništva te razvijanja sustava odvojenog prikupljanja otpada, metode kompostiranja što bi posljedično rezultiralo i sa smanjenjem otpada u Zadarskoj županiji, koja po stanovniku iznosi 722 kilograma godišnje. Edukacijom, kako lokalnog stanovništva tako i turista, stvorit će se preduvjeti za dugoročno očuvanje okoliša i prirodnih ljepota ovoga kraja.

 


Ispis