Image
Image

Obavijest o terminima fizijatra u Domu Zdravlja Obrovac

Neven Birkić, dr. med. spec. fizijatar, subspec. reumatolog pružat će 2 puta mjesečno usluge specijalističke zdravstvene zaštite iz područja fizikalne medicine i rehabilitacije te reumatologije kroz specijalističke preglede pacijenata sa područja Grada Obrovca.

Usluge pregleda za mjesec listopad održat će se 11. 10. i 24. 10. 2017. godine u popodnevnim satima u prostorijama Doma Zdravlja Obrovac. 

 


Ispis