Image
Image

Obavijest o objavi Javnog poziva za zakup nekretnina - Borovo d.d.

Borovo d.d. Vukovar je objavilo Javni poziv za dostavljanje pisanih ponuda za zakup nekretnina. Predmet javnog poziva je prikupljanje ponuda radi izbora najpovoljnijeg ponuditelja za zakup nekretnina – poslovni prostori. Jedan od poslovnih prostora se nalazi u Obrovcu, u Ulici Stjepana Radića 25, k.č.br. 1963/26, k.o. Obrovac, koju u naravi čini poslovni prostor površine 67 m².

Detaljnije informacije o javnom pozivu, uvjetima i načinu podnošenja ponude se nalaze na linku https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8245307.html

 


Ispis