Image
Image

Dovršetak crpne stanice "Obala"

Više o projektu

Kanalizacijski sustav grada Obrovca je razdjelni sustav oborinske i fekalne kanalizacije. Izgrađen je kolektor fekalne kanalizacije na desnoj obali Zrmanje kao dio ukupnog kanalizacijskog sustava grada Obrovca. Trenutno se otpadne vode iz ove kanalizacije ispuštaju privremenim ispustima u Zrmanju. Taj ispust je poprilično blizu površine rijeke čime se stvarao neugodan miris. Crpna stanica „Obala“ je izgrađena, i time je ovaj problem definitivno riješen.

Ukupno: 900.000,00 kn