Image
Image

Izrada glavnog projekta za izgradnju vodovoda Kruševo - Kobljani

Više o projektu

U siječnju 2018. godine je potpisan Ugovor za izradu Glavnog projekta za izgradnju vodovoda Kruševo – Kobljani. Izrađen je Glavni projekt, nakon čega je za navedeni projekt proveden postupak izdavanja građevinske dozvole. Građevinska je dozvola izdana u travnju 2019.

Ukupno: 246.500,00 kn