Image
Image

Izrada idejnog projekta za dobivanje lokacijske dozvole za vodovodnu mrežu naselja Bilišane

Više o projektu

U veljači 2018. godine potpisan je Ugovor za izradu idejnog projekta u svrhu dobivanja lokacijske dozvole za vodovodnu mrežu naselja Bilišane. Navedeni projekt sadržava je spoj s Regionalnim cjevovodom do vodospreme „Karlovac“ u duljini oko 200 m, dovršavanje vodospreme „Karlovac“ koja služi kao crpni bazen za crpnu stanicu „Karlovac“, izgradnju spoja od vodospreme „Karlovac“ do crpne stanice „Karlovac“ u duljini oko 50 m, dovršavanje crpne stanice „Karlovac“ koja služi za tlačenje vode u vodospremu „Badže“, zamjenu i dovršavanje izgradnje tlačnog cjevovoda od crpne stanice „Karlovac“ do vodospreme „Badže“ u duljini oko 5 km, dovršavanje vodospreme „Badže“ iz koje voda gravitacijom otječe u zaseok Bilišane te izgradnju gravitacijskog cjevovoda od vodospreme „Badže“ prema zaseocima Bilišana (2,5 km).

Ukupno: 183.750,00 kn