Image
Image

Jednokratne pomoći materijalno ugroženim obiteljima

Jednokratne pomoći materijalno ugroženim obiteljima na godišnjoj razini u iznosu od 150.000,00 kn u novcu i 160.000,00 kn u naravi