Image
Image
Natječaji

Više informacija

 • Objavljeno

  Objavljeno na službenoj mrežnoj stranici grada Obrovca

 • Status natječaja Otvoren
 • Rok za podnošenje

  Rok za podnošenje prijava je do 30. studenoga 2023. godine do 09.00 sati

Više informacija

 • Objavljeno

  Objavljeno na službenoj mrežnoj stranici grada Obrovca

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje

  Rok za podnošenje prijava je do 11. listopada 2023. godine

 • Odluka o odabiru Dana 11.10.2023. godine objavljena je Obavijest o odabiru

Više informacija

 • Objavljeno

  Objavljeno na službenoj mrežnoj stranici grada Obrovca

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje

  Rok za podnošenje prijava je do 17. kolovoza 2023. godine

 • Poziv na testiranje Dana 14.08.2023. godine objavljen je Poziv na pisano testiranje

Više informacija

 • Objavljeno

  Objavljeno na službenoj mrežnoj stranici grada Obrovca

 • Napomena

  O rezultatima natječaja ponuditelji će biti pisano obaviješteni najkasnije u roku od 15 dana od utvrđivanja najpovoljnijeg ponuditelja.

 • Status natječaja Poništen

Više informacija

 • Objavljeno

  Objavljeno na službenoj mrežnoj stranici grada Obrovca

 • Status natječaja Poništen
 • Rok za podnošenje

  Rok za podnošenje prijava je do 17. svibnja 2023. godine do 12.00 sati.

 • Odluka o odabiru Dana 31.5.2023. godine objavljena je obavijest o poništenju natječaja

Više informacija

 • Objavljeno

  Objavljeno na službenoj mrežnoj stranici grada Obrovca

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje

  Rok za podnošenje prijava je do 27. ožujka 2023. godine do 09.00 sati

 • Odluka o odabiru Dana 28.3.2023. godine objavljena je odluka o odabiru

Više informacija

 • Objavljeno

  Objavljeno na službenoj mrežnoj stranici grada Obrovca

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje

  Rok za podnošenje prijava je do 16. ožujka 2023. godine

 • Poziv na testiranje Dana 14.3.2023. objavljen je poziv na pisano testiranje
 • Odluka o odabiru Dana 23.3.2023. godine objavljeno je rješenje o prijmu

Više informacija

 • Objavljeno

  Objavljeno na službenoj mrežnoj stranici grada Obrovca

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje

  Rok za podnošenje prijava je do 21. veljače 2023. godine

 • Poziv na testiranje Dana 16.2.2023. objavljen je poziv na pisano testiranje
 • Odluka o odabiru Dana 20.3.2023. godine objavljeno je rješenje o prijmu

Više informacija

 • Objavljeno

  Objavljeno na službenoj mrežnoj stranici grada Obrovca

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje

  Rok za dostavu ponuda je do dana 20. prosinca 2022. godine do 09.00 sati

 • Odluka o odabiru Objavljena odluka o odabiru

Više informacija

 • Objavljeno

  Objavljeno na službenoj mrežnoj stranici grada Obrovca

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje

  Rok za dostavu ponuda je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama

 • Poziv na testiranje Dana 9.12.2022. objavljen je poziv na pisano testiranje
 • Odluka o odabiru Dana 16.12.2022. objavljeno je rješenje o imenovanju
Stranica 1 od 3