Image
Image
13. Veljača 2023.

Oglas za prijam u službu administrativnog tajnika na određeno vrijeme

Napisao/la
Ocijeni sadržaj
(0 glasova)

PODACI UZ OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU ADMINISTRATIVNOG TAJNIKA (m/ž)

Tajnik Grada Obrovca je raspisao je oglas za prijam u službu u Tajništvo Grada Obrovca na radno mjesto administrativni tajnik na određeno vrijeme do povratka duže vrijeme odsutne službenice.

Na temelju članka 19. stavak 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) Grad Obrovac obavještava kandidate:

I. Podaci o plaći

Osnovnu bruto plaću radnog mjesta administrativnog tajnika (m/ž) čini umnožak koeficijenta 1,300 i osnovice za obračun plaće, koja se određuje odlukom gradonačelnika, a za svaku godinu radnog staža plaća se uvećava za 0,5%.

II. Opis poslova

Administrativni tajnik (m/ž):

 • Obavlja poslove vezane za prijem, otpremu i dostavu pošte, te ostale poslove pisarnice (60%)
 • Obavlja poslove vezane za arhiviranje dokumenata gradske uprave (10%), poslove uredskog poslovanja (10%)
 • Obavlja tehničke poslove na pripremi sjednica Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, kolegija gradonačelnika (10%)
 • Obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka (10%).

III. Prethodna provjera znanja i sposobnosti

Prethodna provjera znanja i sposobnosti obuhvaća pisano testiranje i intervju.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa. Kandidat koji ne pristupi prethodnoj provjeri znanja smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Pisano testiranje se sastoji od 10 pitanja, a svaki točan odgovor vrijedi 1,0 bod, dok polovičan odgovor vrijedi 0,50 boda. S onima koji ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodova provodi se intervju za koji se može dobiti najviše 10 bodova.

Vrijeme i datum održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti bit će objavljeno na oglasnoj ploči Grada Obrovca i na web stranici Grada Obrovca www.obrovac.hr najmanje pet dana prije održavanja provjere.

IV. Pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru

 1. Statut Grada Obrovca („Službeni glasnik Grada Obrovca“ broj 3/21)
 2. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09 i 110/21)
 3. Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ broj 75/21)
 4. Zakon o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj 115/16 i 114/22)
 5. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19)

GRAD OBROVAC

Više informacija

 • Objavljeno:

  Objavljeno na službenoj mrežnoj stranici grada Obrovca

 • Status natječaja: Završen
 • Rok za podnošenje:

  Rok za podnošenje prijava je do 21. veljače 2023. godine

 • Poziv na testiranje: Dana 16.2.2023. objavljen je poziv na pisano testiranje
 • Odluka o odabiru: Dana 20.3.2023. godine objavljeno je rješenje o prijmu
Poslijednja izmjena dana 20. Ožujak 2023.