Image
Image
Natječaji

Više informacija

 • Objavljeno

  Objavljeno na službenoj mrežnoj stranici grada Obrovca

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje

  Rok za dostavu ponuda je najkasnije do datuma i sata javnog otvaranja ponuda.

 • Odluka o odabiru Objavljena odluka o odabiru

Više informacija

 • Objavljeno

  Objavljeno na službenoj mrežnoj stranici grada Obrovca

 • Status natječaja Poništen
 • Odluka o odabiru Objavljena je odluka o poništenju javnog natječaja

Više informacija

 • Objavljeno

  Objavljeno na službenoj mrežnoj stranici grada Obrovca

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje

  Rok za podnošenje prijava je do dana 11. srpnja 2022. godine do 10.00 sati

 • Odluka o odabiru Objavljena odluka o odabiru

Više informacija

 • Objavljeno

  Objavljeno na službenoj mrežnoj stranici grada Obrovca

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje

  Rok za podnošenje prijava je do dana 21. ožujka 2022. godine do 12.00 sati

 • Odluka o odabiru Objavljena odluka o odabiru

Više informacija

 • Objavljeno

  Objavljeno na službenoj mrežnoj stranici grada Obrovca.

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje

  Rok za podnošenje prijave je osam (8) dana od objave ovog oglasa na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 • Poziv na testiranje Objavljen je poziv na pisano testiranje

Više informacija

 • Objavljeno

  Objavljeno na službenoj mrežnoj stranici grada Obrovca

 • Napomena

  Objavljeni su podaci uz natječaj

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje

  8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama

 • Poziv na testiranje Objavljen je poziv na testiranje
 • Odluka o odabiru Objavljena odluka o odabiru

Više informacija

 • Objavljeno

  Objavljen ispravak javnog natječaja za prodaju nekretnina

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje

  Rok za podnošenje prijava je  do dana 13. prosinca 2021. godine do 09.00 sati

Više informacija

 • Objavljeno

  Objavljeno na službenoj mrežnoj stranici grada Obrovca.

 • Status natječaja Završen
 • Rok za podnošenje

  Rok za podnošenje prijava je 14. prosinca 2021. godine, do 12.00 sati.

 • Odluka o odabiru Objavljena je odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Obrovca