Image
Image

OBAVIJEST o objavi JAVNOG POZIVA za kandidiranje projekata u sklopu programa KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA

Ministarstvo turizma je 28. siječnja 2019. godine objavilo javni poziv za kandidiranje projekata u sklopu programa Konkurentnost turističkog gospodarstva.

Predmet programa je dodjela bespovratnih sredstava za podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva kroz potporu ulaganjima u povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata, razvoj novih i inovativnih turističkih proizvoda u destinaciji, internacionalizaciju poslovanja, održivi razvoj, diversifikaciju ponude, korištenje novih tehnologija i druge aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti turističkog gospodarstva.

Prihvatljivi korisnici su:

- subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge)
- OPG - obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja pružaju ugostiteljske i/ili turističke usluge


Mjere programa su sljedeće:

- MJERA A – Povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude sljedećih vrsta ugostiteljskih objekata
- MJERA B – Razvoj posebnih oblika turizma
- MJERA C – Dostupnost i sigurnost
- MJERA D – Prepoznatljivost


Intenzitet potpore može dosegnuti do najviše 60% ukupno opravdanih/prihvatljivih troškova Projekta, s izuzetkom potpore za Mjeru C za prvu aktivnost (defibrilatori), kod koje intenzitet potpore može biti do 100% prihvatljivih troškova. 

Prijave se zaprimaju do 01. ožujka 2019. godine.

Više informacija o javnom pozivu dostupno je na linku: https://mint.gov.hr/javni-pozivi-11414/11414


Ispis