Image
Image

Poziv na uvodno predavanje za Program za gospodarenje šumama šumoposjednika za gospodarsku jedinicu „Medviđa-Krupa“

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, organizira uvodno predavanje za Program za gospodarenje šumama šumoposjednika za gospodarsku jedinicu „Medviđa-Krupa“, koje će se održati u Obrovcu, 06.03.2019. u 10.00 h, na adresi:


Mala dvorana Pučkog otvorenog učilišta, Trg dr. Franje Tuđmana 2, 23450 Obrovac


Program obuhvaća slijedeće katastarske općine: Golubić, Krupa, Medviđa i Žagar.
Izvođač radova: Salix plan d.o.o.

Pozivaju se svi zainteresirani da nazoče predavanju.

Sve informacije možete dobiti na :
mob. 090992109501 Ksenija Franulović, dipl. ing. šum.

 


Ispis