Image
Image

Izgradnja vodovoda u Kruševu - Ogranci

Više o projektu

U 2017. godini su izvršeni radovi izgradnje vodovodnih ogranaka u Kruševu u iznosu od 115.562,65 kn.

Ukupno: 115.562,65 kn