Image
Image

Sanacija nerazvrstanih cesta na području grada Obrovca

Više o projektu

Jedna od najosjetljivijih potreba stanovnika na području našeg Grada, bio je projekt sanacije nerazvrstanih cesta. U sklopu ovog projekta u 2017. godini asfaltirano je 1,7 km nerazvrstanih cesta. Njihovom sanacijom poboljšavaju se dosadašnji otežani uvjeti prometa te kvaliteta života stanovnika naselja. Naravno, da novouređene ceste daju novi ugođaj i sliku naselja, ali stvaraju preduvjete za revitalizaciju područja Grada Obrovca.

Sufinanciralo Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije:

  • 200.000,00 kn (svibanj 2017 – Ugovor o sufinanciranju br. 06-F-I-0297/17-13)
  • 200.000,00 kn (rujan 2017 - Dodatak I. Ugovora o sufinanciranju br. 06-F-I-0297/17-13 D1)

Ukupno: 652.303,24 kn