Image
Image

Izgradnja groblja u Žegaru

Više o projektu

Ugovor o izgradnji groblja u Žegaru, potpisan je u lipnju 2018. godine. Groblje u naselju Žegar je bilo neograđeno što je predstavljalo ružnu sliku. Grad Obrovac je pokrenuo projekt uređenja groblja u sklopu kojeg je napravljen ogradni zid u tradicionalnoj kamenoj izvedbi, uređena staza kroz groblje, te postavljena nova ulazna vrata.

Ukupno: 488.037,50 kn