Image
Image

Sanacija nerazvrstanih cesta na području grada Obrovca

Više o projektu

Grad Obrovac na svom području ima preko 250 km nerazvrstanih cesta, od kojih približno polovica nije asfaltirana. Postoje ozbiljna oštećenja koja ometaju učinkovit i siguran promet zbog čega stanovništvo nema prikladnu prometnu povezanost. Asfaltiranjem najkritičnijih točaka postigli smo dijelom kvalitetu cestovne infrastrukture, čime se olakšalo prometovanje tim područjem. U 2018. godini projektom sanacije, tamponirano je 5,3 km, dok je asfaltirano 2,7 km nerazvrstanih cesta. Projektom su obnovljeni kolnici strojnom ugradnjom asfalt-betona u dužini 1,72 kilometra nerazvrstanih cesta, dok su dijelom ručno popravljena oštećenja na kolnicima ukupne površine 85 m2.

Sufinanciralo Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije:

  • 200.000,00 kn (svibanj 2018 - Ugovor o sufinanciranju br. 08-F-I-0285/18-13,)
  • 315.000,00 kn (prosinac 2018 - Ugovor o sufinanciranju br. 08-F-I-1272/18-13)
  • 100.000,00 kn (prosinac 2018 - Dodatak I. Ugovora o sufinanciranju br. 08-F-I-0285/18-13 D1)

Ukupno: 1.615.774,48 kn