Image
Image

Rekonstrukcija ceste u Otišini u Kruševu

Više o projektu

U naselju Otišina u Kruševu rekonstruirana je lokalna cesta duljine 3165 m, te s prijašnjih 3 m širine proširena na 5,50 m. Investitor projekta je Županijska uprava za ceste Zadarske županije, a rekonstrukciju je izvela tvrtka Kruševo put d.o.o.

Ukupno: 4.725.413,75 kn