Image
Image

Projekt sanacije tvrđave Fortica

Više o projektu

Grad Obrovac je pokrenuo projekt revitalizacije i zaštite tvrđave Fortica u Obrovcu. U prvoj je fazi izrađena snimka postojećeg stanja i konzervatorska podloga te je u skladu s konzervatorskim smjernicama izrađen projekt sanacije tvrđave kako bi se ta vrijedna utvrda obrambene namjene, kulturno i turistički valorizirala. Kako navedeni projekt podrazumijeva značajna financijska sredstva, Grad Obrovac svake godine izdvaja sredstva za interventnu zaštitu postojećeg stanja te se provodi zazidavanje, obzidavanje, i podzidavanje postojećih, odnosno obnova urušenih zidina. I u sljedećoj godini Grad će osigurati potrebna sredstva za nastavak obnove tvrđave Fortica.

U travnju 2018. godine je izvršen projekt sanacije urušavajućeg dijela zasječene brine i izrada armirano-betonskog potpornog zida na Fortici. U sklopu ovog projekta sanirani su svi dijelovi kamenja i zemlje koji su prijetili odronjavanjem i padu na prometnicu i objekte ispod prometnice, te je izrađen potporni zid na Fortici. U listopadu 2018. godine je izvršeno zazidavanje djelomično urušenog dijela pročelja postojećih zidova.

Sufinanciralo Ministarstvo kulture:

  • 100.000,00 kn (travanj 2018. - Ugovor br. 16-480-48)

Ukupno: 477.590,61 kn