Image
Image

SANACIJA GORNJEG MOSTA NA RIJECI ZRMANJI U ŽEGARU

Više o projektu

Most premošćuje rijeku Zrmanju na putu Žegar-Krupa. Građen je od tesanog kamena u obliku kvadera. Ima pet lukova polukružnog oblika od kojih je srednji najveći. Lukovi se oslanjaju na četiri kamena pilona koji na uzvodnoj strani završavaju kljunovima trokutastog presjeka. Ograda mosta izvedena je u vidu masivnog zida. Razina mosta se malo povisuje prema sredini.. Most se spominje u arhivskim podacima iz XVIII/XIX. st. a 1885. za austro-ugarske vlasti zadobiva današnji izgled.

Vrijednost projekta obnove kamenog mosta dugog 42 metara i širine od 4,2 metra te po 25 metara prometnice na svakoj strani obale iznosi dva milijuna kuna.

Ukupno: 2.000.000,00 kn