Image
Image

SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU GRADA OBROVCA

Više o projektu

Na cjelokupnom  administrativnom području Grada Obrovca nalazi se ukupno 237 km nerazvrstanih cesta, od čega je 104 km pokriveno asfaltom, dok je 132 km makadamskih cesta.

Grad Obrovac je u 2019. godini izveo radove na sanaciji sljedećih dionica:

  • ulica u Gornjem Karinu
  • Velići, Popina i Čabrići u Golubiću
  • Radeke

Ukupno: 739.663,00 kn