Image
Image

Novosti

Nabava i opremanje montažne ribarnice u Obrovcu

Završena je provedba projekta pod nazivom  „Nabava i opremanje montažne ribarnice u Obrovcu“ koji je proveden u sklopu 2. FLAG Natječaja u okviru mjere 1.1. Poboljšanje javne potporne infrastrukture za razvoj ribarstva i akvakulture te potpore razvoju kratkih lanaca opskrbe iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu 2014.-2020. FLAG-a Tri mora.

U sklopu projekta nabavljena je montažna ribarnica sa pripadajućom opremom te je osiguran adekvatan prostor za trgovanje proizvodima ribarstva i akvakulture.  Ukupna vrijednost projekta je 40.935,01 EUR-a, a Gradu Obrovcu su dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od 36.620,21 EUR-a.

Ciljne skupine u projektu su lokalni ribari i proizvođači akvakulture, lokalno stanovništvo sa područja FLAG-a „Tri Mora“ i turisti koji posjećuju područje FLAG-a. Projekt će ribarima i proizvođačima akvakulture omogućiti lakše uvjete trženja.

Krajnji korisnici projekta na koje provedba projekta i njegovi rezultati imaju direktan ili indirektan utjecaj su stanovnici sa područja Grada Obrovca, stanovnici sa područja FLAG-a „Tri Mora“ te turisti koji dolaze na područje Grada Obrovca. Projekt će imati direktan utjecaj na način da će krajnji korisnici biti u prilici opskrbiti se svježim lokalnim morskim proizvodima te će imati veće mogućnosti izbora.

Operacija je sufinancirana sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo

rib

View the embedded image gallery online at:
https://www.obrovac.hr/novosti#sigProId072f62ad72

Sanacija nerazvrstanih cesta na području Grada Obrovca - PORLZ

Završen je projekt Sanacija nerazvrstanih cesta na području Grada Obrovca. Projekt je sufinanciran od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u sklopu Programa održivog razvoja lokalne zajednice.

Ukupna vrijednost projekta iznosila je 50.950,76 EUR-a, a Ministarstvo je sufinanciralo projekt sa 40.000,00 EUR-a. 

Cilj projekta je bio poboljšanje cestovne infrastrukture putem sanacije nerazvrstanih cesta na području Grada Obrovca. Kroz projekt je asfaltirano 0,98 km nerazvrstanih cesta  čime se unaprijedila komunalna infrastruktura te podignuo životni standard stanovnika na području Grada Obrovca.

View the embedded image gallery online at:
https://www.obrovac.hr/novosti#sigProId1c8ecd17a5

Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa

13.listopada obilježava se Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa (SROK)

Svakodnevno smo svjedoci djelovanja raznovrsnih prirodnih pojava i prijetnji koje uzrokuju velike materijalne gubitke, a nerijetko odnose i ljudske živote. Republika Hrvatska, kao i ostale zemlje u okruženju izložena je mnogim prirodnim prijetnjama od kojih su najznačajnije poplave, požari, klizišta, ekstremne temperature i jaki vjetrovi. Osim prirodnih prijetnji  izloženi smo i prijetnjama uzrokovanim ljudskim djelovanjem i biološkim prijetnjama poput industrijskih nesreća, epidemija, zoonoza i sl. Svaka prijetnja osim ugroze ljudskih života ima za posljedicu i velike ekonomske gubitke. Ubrzani negativni utjecaj vremenskih ekstrema uzrokovanih klimatskim promjenama na širu zajednicu nametnuo se kao izazov razvoja društva. Smanjenje rizika od katastrofa (SROK) nameće se kao apsolutni prioritet održivog ekonomskog i društvenog razvoja, uz poruku nužnosti fokusa na proaktivno smanjenje postojećih rizika i minimizaciju nastanka novih koji dolaze razvojem društva. Ravnateljstvo civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova koordinira rad Hrvatske platforme za smanjenje rizika od katastrofa, a ovogodišnje obilježavanje je usmjereno na smanjenje nejednakosti i ranjivosti.

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa, djelatnici Službe civilne zaštite Zadar su danas 12. listopada 2023. godine održali edukaciju iz područja civilne zaštite za učenike nižih razreda Osnovne škole Obrovac.

Djelatnici Službe civilne zaštite Zadar su upoznali učenike s načinima postupanja u slučaju požara, potresa, poplave i drugih velikih nesreća. Također su ih upoznali sa jedinstvenim europskim brojem za hitne pozive 112.

Djeci je tijekom edukacije predstavljena edukativno zabavna igra „Zemlja rizika“, te je podijeljen promotivno-edukativni materijal.

Na kraju same edukacije, provedena je i evakuacija djece iz školske učionice na evakuacijsku točku u slučaju ugroze.

Uz djelatnike Službe civilne zaštite Zadar u edukaciji su sudjelovali i djelatnici PP Benkovac-Obrovac, HGSS stanica Zadar, DVD Obrovac i Gradskog društva Crvenog križa Obrovac.

View the embedded image gallery online at:
https://www.obrovac.hr/novosti#sigProId28d16f7864

Kupnja komunalne opreme i uređenje javnih površina

Završen je projekt pod nazivom „Kupnja komunalne opreme i uređenje javnih površina.“ Cilj projekta bio je uređenje javnih površina na području Grada Obrovca te kupnja opreme za učinkovitije obavljanje komunalnih djelatnosti.

U sklopu projekta uređeno je dječje igralište postavljanjem antistress podloga što predstavlja dodatnu sigurnost za djecu prilikom korištenja sprava te ublažava padove djece. Apsorpcijom udara prilikom pada znatno je umanjena mogućnost ozljeđivanja. Osim navedenog, kupljen je i visokotlačni stroj za čišćenje i pranje javnih površina na području Grada Obrovca.

Projekt je sufinanciran od strane Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine kroz Javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2023. godini.

Ukupna vrijednost projekta iznosila je 18.950,00 EUR-a, a Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine je sufinancirao projekt sa 9.400,00 EUR-a.   

View the embedded image gallery online at:
https://www.obrovac.hr/novosti#sigProId37a4a9888f

Sanacija nerazvrstanih cesta na području Grada Obrovca – PPNM

Završen je projekt Sanacija nerazvrstanih cesta na području Grada Obrovca. Projekt je sufinanciran od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u sklopu Programa za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina.

Ukupna vrijednost projekta iznosila je 45.824,29 EUR-a, a Ministarstvo je sufinanciralo projekt sa 40.000,00 EUR-a. 

Cilj projekta je bio poboljšanje cestovne infrastrukture putem sanacije nerazvrstanih cesta na području Grada Obrovca čime je uvelike olakšan život lokalnog stanovništva koje koristi sanirane ceste. Poboljšan je i životni standard stanovnika koji sad mogu nesmetano stići do svog odredišta.

View the embedded image gallery online at:
https://www.obrovac.hr/novosti#sigProId2f0e9b20ad

RADNI SASTANAK STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE GRADA OBROVCA

Dana 25. svibnja 2023. održan je radni sastanak Stožera civilne zaštite Grada Obrovca i analizirane su posljedice poplave od 14. svibnja 2023.

Do sada su utvrđene štete na 10 javnih objekata, 10 obiteljskih kuća, 7 stanova i 45 poslovnih objekata te štete na pojedinim prometnicama, mostovima i poljoprivrednim površinama.

Izvršeno je mehaničko čišćenje poplavljenih objekata, organiziran je odvoz poplavom uništenog namještaja te je pristupljeno dezinsekciji i dezinfekciji poplavljenih prostora.

Osigurana je opskrba pitkom vodom i dostava živežnih namirnica građanima koji su bili u potrebi.

Od 19. svibnja 2023. stavljene su u funkciju osnovna i srednja škola te dječji vrtić. Do daljnjeg nije u funkciji Gradska knjižnica i Dom kulture.

U tijeku je prikupljanje podataka o nastaloj materijalnoj šteti koju oštećenici mogu prijaviti u prostorijama Gradske uprave.

U sljedećim danima pristupit će se uklanjaju vreća s pijeskom i iste će biti deponirane u neposrednoj blizini na području grada Obrovca.

Na sjednici su predložene smjernice za dugoročno rješenje mogućih poplava uslijed visokih vodostaja Zrmanje.

Jedna od mogućih mjera je odmuljivanje akumulacijskog jezera Razovac koje započinje već u sljedećem mjesecu.

Nadalje, predlaže se razmatranje mogućnosti postavljanja mobilnih brana na postojeći zaštitni zid na lijevoj obali nizvodno od mosta, kao i građevinskih mjera i rekonstrukcija zaštitnih obalnih zidova.

Što se tiče odmuljivanja rijeke Zrmanje, Hrvatske vode izradile su geodetski snimak a nakon čega slijedi izrada projektne dokumentacije.

Imajući u vidu sve češće vremenske ekstreme izazvane klimatskim promjenama i nemogućnost predviđanja njihovog intenziteta, potrebno je jačanje svijesti i spremnosti odgovora na ugrozu.   

 

View the embedded image gallery online at:
https://www.obrovac.hr/novosti#sigProIddde05e68f9

Ulaganje u Dječji vrtić Obrovac

Završen je projekt ulaganja u Dječji vrtić Obrovac sa ciljem zamjene starih anti-stress podloga na vanjskom igralištu dječjeg vrtića. Postojeći fiksni moduli nisu imali adekvatnu podlogu zbog čega su djeca bila nedostatno zaštićena. Kroz projekt su postavljene nove anti-stress podloge na vanjsko igralište dječjeg vrtića, zamijenjena su ogradna vrata te je postavljen sustav automatskog navodnjavanja.

Projekt je sufinanciran od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade kroz Program podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2023. godini.  

Ukupna vrijednost projekta iznosila je 18.628,10 EUR-a, a Središnji državni ured za demografiju i mlade je sufinancirao projekt sa 13.166,24 EUR-a.   

View the embedded image gallery online at:
https://www.obrovac.hr/novosti#sigProId749454bb74

Nabava i opremanje montažne ribarnice u Obrovcu

Grad Obrovac je proveo otvoreni postupak nabave za predmet „Nabava i opremanje montažne ribarnice“ putem Elektronskog oglasnika javne nabave. U studenom 2023. godine je donesena Odluka o odabiru ponuditelja Bugovina d.o.o. koji će isporučiti montažnu ribarnicu sukladno natječajnoj dokumentaciji i ponudi.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 40.935,01 EUR, a 36.620,21 sufinancira se iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

Projekt „Nabava i opremanje montažne ribarnice u Obrovcu“ sufinancira se u okviru FLAG Natječaja 1.1. „Poboljšanje javne potpore infrastrukture za razvoj ribarstva i akvakulture te potpora razviju kratkih lanaca opskrbe“ LAGUR-a „Tri mora“.

Grad Obrovac se odlučio za nabavu montažnog kioska – ribarnice u kojem se nalazi sva potrebna oprema u svrhu osiguranja adekvatnog prostora za trgovanje proizvodima ribarstva i akvakulture. Ciljne skupine projekta su lokalni ribari i proizvođači akvakulture, lokalno stanovništvo sa područja LAGUR-a „Tri mora“ te turisti koji dolaze na područje Grada Obrovca.

Operacija je sufinancirana sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo

oppr