Image
Image

Obavijesti

OBAVIJEST STUDENTIMA

Obavještavamo sve redovne studente s područja Grada Obrovca da je 7. listopada 2021.  objavljen Poziv studentima za podnošenje zamolbi za dodjelu stipendije za akademsku godinu 2021./2022.

Poziv je objavljen na web stranici Grada Obrovca u rubrici „JAVNI POZIVI“ i na oglasnoj ploči u zgradi gradske uprave.

Obrovac, 7. listopada 2021.

Mala škola

POŠTOVANI RODITELJI!

OBAVJEŠTAVAMO VAS DA MALA ŠKOLA POČINJE U PONEDJELJAK, 01.03.2021. OD 10:30 DO 14:30h

DJEČJI VRTIĆ OBROVAC

Isplata naknade za podmirenje troškova ogrjeva za 2021.

OBAVIJEST

Obavještavaju se korisnici minimalne zajamčene naknade, koji su temeljem rješenja Zadarske županije ostvarili pravo na novčanu naknadu za podmirenje troškova ogrjeva za 2021., da

od dana 28. rujna 2021. (utorak)

  započinje isplata naknade za podmirenje troškova ogrjeva u Gradskoj vijećnici Grada Obrovca, na adresi Trg. dr. Franje Tuđmana 1, Obrovac, svakim radnim danom od 08,00 do 12,00 sati.

Odlukom o visini pomoći za podmirenje troškova ogrjeva u 2021. („Službeni glasnik Zadarske županije“, br. 5/21) utvrđen je iznos od 1.050,00 kuna po korisniku.

Grad Obrovac

BOLEST ZLATNA ŽUTICA VINOVE LOZE

Prema utvrđenom stanju, posjednici vinove loze obvezni su provoditi mjere navedene u Naredbi o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanja zlatne žutice vinove loze sukladno Akcijskome planu.

Simptomi žutice vinove loze na oboljelom se trsu pojavljuju najčešće krajem lipnja, a prema jeseni sve su izražajniji. Često se pojavljuju na čitavom trsu, ali mogu se pojaviti samo na mladicima lucnja ili reznika.

Simptomi na listu:

• Kod bijelih sorti grožđa rubovi lišća uvijaju se prema naličju tako da list poprima kopljasti izgled, nepravilno žuti i krut je pa se na dodir drobi.

• Kod crvenih sorti grožđa lišće crveni, a ostali simptomi su isti kao kod bijelih sorti.

Simptomi na mladicama:

• Skraćeni internodiji, mladice ostaju zelene, a tijekom zime smrzavaju se i propadaju.

Simptomi na grozdovima:

• Cvat se ponekad u potpunosti osuši i ostaje na trsu. Ako se simptomi pojave nakon završene cvatnje

grozd postupno vene i ne dozrijeva.

ŠIRENJE BOLESTI

• zaraženim sadnim materijalom

• vektorom

Američki cvrčak (Scaphoideus titanus Ball), vektor zlatne žutice vinove loze Flavescence dorée (FD), danas je proširen i prisutan u gotovo svim vinogradarskim područjima Hrvatske.

VAŽNO!

Posjednici vinograda obvezni su tijekom vegetacije provoditi vizualne preglede vinove loze te uoče li simptome zaraze odmah izvijestiti Fitosanitarnu inspekciju ili Hrvatsku agenciju za poljoprivredu i hranu ili Upravu za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva Ministarstva poljoprivrede.

Obavijest - Dječji vrtić Obrovac

Poštovani roditelji,

Roditeljski sastanak u Dječjem vrtiću "Obrovac" će se održati 30. kolovoza 2021. u 10.00 sati

OBAVIJEST O UPISU DJECE U DV “OBROVAC” ZA PEDAGOŠKU 2021./2022. GODINU

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

1. popunjen i potpisan (od strane roditelja) Zahtjev za upis

2. preslik domovnice ili rodnog lista

3. liječnička potvrda o zdravstvenom stanju djeteta (potvrda o sistematskom  pregledu)

4. preslike osobnih iskaznica oba roditelja

5. izvod iz mirovinskog o zaposlenosti roditelja (elektronski zapis radne knjižice)

6. presliku uvjerenja (MUP-a) o prebivalištu djeteta, ne starije od 6 mjeseci

7. potvrdu nadležne ustanove za dijete s teškoćama u razvoju

8. preslike ostalih dokumenata kojima se dokazuje neka od prednosti pri upisu

Zahtjevi i sve potrebne informacije mogu se dobiti:

- u prostorijama Dječjeg vrtića „Obrovac”, I. B. Mažuranić 2, Obrovac

- na telefon 023/689-145

Rezultati prijava upisa djece u Dječji vrtić objaviti će se na Oglasnoj ploči Vrtića.

Podnositelj zahtjeva nezadovoljan rezultatima upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću u roku od 15 dana od dana oglašavanja rezultata upisa.

U Obrovcu,20. travnja 2021. godine

Nastavlja se prikupljanje pomoći za stradale u potresu

GRAD OBROVAC

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE

U Obrovcu, 30. 12. 2020.

Obavještavaju se građani Grada Obrovca da se pomoć za stradale u potresu u Petrinji i Sisku i širem području Sisačko-moslavačke županije nastavlja prikupljati i iza planiranih 10:00 sati pa sve do daljnjega.

Pomoć se prikuplja u Obrovcu u prostorijama bivše „Kavane“ (ulica Ante Starčevića 1).