Image
Image

Obavijesti

Obavijest o objavi natječaja za Tipove operacija 1.1.1. i 1.1.2. - LAG BURA

LagLAG BURA je 21. ožujka 2018. godine objavio LAG natječaj za Tipove operacije 1.1.1. „Podrška ulaganjima u fizičku imovinu za biljnu proizvodnju“; te 1.1.2. „Podrška ulaganjima u fizičku imovinu za stočarsku proizvodnju“.

Poziv primateljima studentskih stipendija Grada Obrovca

POZIVAJU SE PRIMATELJI STUDENTSKIH STIPENDIJA GRADA OBROVCA DA DOĐU U GRADSKU UPRAVU POTPISATI UGOVORE ZA AKADEMSKU GODINU 2017./2018

Obavijest o terminima fizijatra u Domu Zdravlja Obrovac

Neven Birkić, dr. med. spec. fizijatar, subspec. reumatolog pružat će 2 puta mjesečno usluge specijalističke zdravstvene zaštite iz područja fizikalne medicine i rehabilitacije te reumatologije kroz specijalističke preglede pacijenata sa područja Grada Obrovca.

Obavijest o objavljenom Javnom pozivu za podnošenje Zahtjeva za dodjelu sredstava potpora iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja za 2018. godinu.

Javni pozivZadarska županija je 16. ožujka 2018. godine objavila Javni poziv za podnošenje Zahtjeva za dodjelu sredstava potpora iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja za 2018. godinu.

Poziv za predlaganje javnih potreba

 

Jedinstveni upravni odjel Grada Obrovca objavljuje POZIV za predlaganje programa javnih poterba u kulturi, športu, tehničoj kulturi, te programa/projekata iz socijalne i zdravstvene skrbi od interesa za Grad Obrovac u 2018. godini

Važna obavijest za nositelje prava na nekretninama na području Grada Obrovca za k.o. Kruševo

BlatoZa javni skip koji će se održati dana 16.09.2017 (Subota): - U 16.00 SATI U PROSTORU DOMA KULTURE - MALA DVORANA U OBROVCU

Obavijest o održavanju radionice – tip operacije 6.2.1 “Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima”

 

Ministarstvo poljoprivrede u suradnji s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju organizira radionicu za potencijalne korisnike mjere 6 “Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja”, podmjere 6.2, tipa operacije 6.2.1 “Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. u velikoj dvorani Doma kulture u Obrovcu 05.03.2018. u 15:00 sati.

Stipendije - poziv studentima

 

Pozivamo sve redovne studente s područja Grada Obrovca da do 15.11.2017. godine dostave dokumente za ostvarivanje prava na stipendiju za akademsku godinu 2017./ 2018.

Obavijest fizičkim i pravnim osobama na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost

U Narodnim novinama br. 53 od 7. lipnja 2017.  objavljen je Naputak ministra poljoprivrede za postupanje u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu - »Narodne novine«, broj 39/13 i 48/15 ( u daljnjem tekstu: Naputak).

Naputkom se propisuje postupanje Agencije za poljoprivredno zemljište i  jedinica lokalne samouprave u primjeni odredbe članka 51. stavka 3.  Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 39/13 i 48/15,  u daljnjem tekstu: Zakon) koja je prestala važiti 31. svibnja 2015.

Naputak je stupio  na snagu  15. lipnja 2017.

Slijedom navedenog, pozivaju se fizičke i pravne osobe na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost, da u roku od 30 dana, odnosno u razdoblju od 16. lipnja 2017. do 16. srpnja 2017. podnesu Agenciji za poljoprivredno zemljište, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78., zahtjev za sklapanje ugovora o privremenom korištenju sukladno članku 48. stavku 1. Zakona i Naputku.

Podnositelji zahtjeva obvezni su uz zahtjev za sklapanje ugovora priložiti potvrdu o mirnom posjedu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske koju izdaje jedinica lokalne samouprave na čijem se području to poljoprivredno zemljište nalazi.

Naputak možete pročitati ovdje.
Obrazac zahtjeva možete preuzeti ovdje.

Podsjećamo kako je Izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu iz 2015. propisano da se državno poljoprivredno zemljište može dati u zakup bez javnog poziva, na rok od 10 godina, pravnim i fizičkim osobama koje se bave  stočarstvom pod uvjetom da nemaju, a zakupom bi dobile minimalnu površinu poljoprivrednog zemljišta propisanu prema broju uvjetnih grla. Poljoprivrednici  koji se bave stočarstvom dobili su 2015. odluke o dodjeli zakupa, ali nisu potpisali  ugovore. Dobivanje ugovora o privremenom korištenju omogućeno je ovim  Naputkom za sve korisnike koji udovoljavaju propisane uvjete.