Image
Image

Obavijesti

Obavijest

Poštovani roditelji,

roditeljski sastanak će se održati 28. 8. 2020. u 9 sati u privremenom prostoru Dječjeg vrtića (Srednja škola Obrovac). 

Javni poziv za Upis djece u Dječji vrtić Obrovac

OBAVIJEST O UPISU DJECE U DV “OBROVAC” ZA PEDAGOŠKU 2020./2021. GODINU

Poštovani roditelji, obavještavamo vas da će se upisi djece u Dječji vrtić „Obrovac“ za pedagošku godinu 2020./2021. provesti u razdoblju od 4. svibnja (ponedjeljak) do 28. svibnja (četvrtak) 2020. godine. Zahtjevi se podnose u privremenim prostorijama Dječjeg vrtića „Obrovac“, Obala hrvatskog časnika Senada Župana 17 ( Srednja škola Obrovac ) od 8 do 13 sati.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

1. popunjen i potpisan (od strane roditelja) Zahtjev za upis

2. preslik domovnice ili rodnog lista

3. liječnička potvrda o zdravstvenom stanju djeteta (potvrda o sistematskom  pregledu)

4. preslike osobnih iskaznica oba roditelja

5. izvod iz mirovinskog o zaposlenosti roditelja (elektronski zapis radne knjižice)

6. presliku uvjerenja (MUP-a) o prebivalištu djeteta, ne starije od 6 mjeseci

7. potvrdu nadležne ustanove za dijete s teškoćama u razvoju

8. preslike ostalih dokumenata kojima se dokazuje neka od prednosti pri upisu

Zahtjevi i sve potrebne informacije mogu se dobiti:

- u prostorijama Dječjeg vrtića „Obrovac”, Obala hrvatskog časnika Senada Župana 17, Obrovac.

Rezultati prijava upisa djece u Dječji vrtić objaviti će se na Oglasnoj ploči Vrtića i internetskoj stranici Grada Obrovca ( www.obrovac.hr ).

Podnositelj zahtjeva nezadovoljan rezultatima upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću u roku od 15 dana od dana oglašavanja rezultata upisa.

Javna tribina na temu gospodarenja otpadom u sklopu projekta „Razvrstaj i Recikliraj“

U srijedu, 27. veljače 2019. godine s početkom u 10:00 sati u maloj dvorani Pučkog otvorenog učilišta u Obrovcu održat će se javna tribina/edukacija na temu gospodarenja otpadom koja će se provesti u sklopu projekta „Razvrstaj i Recikliraj“.

Pozivaju se svi građani sa područja Grada Obrovca da se na tribinu odazovu u što većem broju kako bi iz prve ruke dobili niz korisnih informacija o svemu što ih zanima u vezi s tematikom odlaganja i razvrstavanja otpada i njegova zbrinjavanja.

Na javnoj tribini će se dijeliti vodiči o razvrstavanju otpada koji su izrađeni u sklopu projekta. Svako kućanstvo na području obuhvata projekta će dobiti vodiče o razvrstavanju otpada, gdje će, između ostalog biti navedeno i vrijeme odvoza komunalnog i glomaznog otpada, upute za recikliranje i kompostiranje te ostale informacije.

Projekt Projekt „Razvrstaj i Recikliraj“ se financira kroz Program izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Ukupna vrijednost projekta iznosi 429.764,56 kuna, a bespovratna sredstva su odobrena u iznosu od 365.299,87 kuna, što je 84,9999986% ukupno prihvatljivih troškova.

Nositelj projekta je Grad Obrovac, a projekt obuhvaća sljedeće jedinice lokalne samouprave: Grad Obrovac, Općinu Jasenice, Općinu Novigrad, Općinu Poličnik, Općinu Posedarje, Općinu Starigrad, Općinu Ražanac, Općinu Vrsi i Općinu Zemunik Donji.

Plakat - Razvrstaj i Recikliraj - Obrovac

esif logo 

Obavijest Stožera civilne zaštite Grada Obrovca

O B A V I J E S T

Stožer civilne zaštite Grada Obrovca u skladu s programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku daje sljedeće priopćenje:

S dolaskom ljepšeg vremena počinju poljoprivredni i drugi radovi na otvorenom u koje spadaju spaljivanje korova, suhog raslinja i grana što je u posljednjih nekoliko godina i izazvalo požare.

Stoga, Stožer civilne zaštite Grada Obrovca podsjeća i upozorava da svako  nekontrolirano loženje vatre na otvorenom prostoru može prouzrokovati požar. Prilikom spaljivanja često dolazi do požara velikih brzina koji oslobađaju veliku količinu topline uz visoku temperaturu te ugrožavaju imovinu i ljudske živote.

Također se upućuju građani na poštivanje Odluke o mjerama zaštite od požara i erozije na poljoprivrednom zemljištu te zaštiti poljoprivrednog zemljišta i poljoprivrednih usjeva („Službeni glasnik Grada Obrovca, broj 4/03).

Pozivaju se građani da prilikom spaljivanja korova obrate posebnu pozornost nadziranju vatre i rukovanju lako zapaljivim predmetima i tvarima. Posebno se upozoravaju građani da su prilikom paljenja dužni poduzeti potrebne mjere opreza i to:

  • spaljivanja obavljati samo danju i za mirna vremena,
  • prije početka loženja vatre o tome obavijestiti na broj 193,
  • oko mjesta na kojem će ložiti vatru očistiti travu i dugi zapaljivi materijal,
  • osigurati vodu i druga priručna sredstva za gašenje,
  • ne napuštati mjesto loženja dok se vatra nije u potpunosti ugasila.

U slučaju nekontroliranog širenja vatre potrebno je odmah o tome obavijestiti vatrogasce na broj 193, policiju na broj 192 ili Centar 112 na broj 112. Ako uslijed spaljivanja nastane požar koji bi imao kao posljedicu veću materijalnu štetu ili opasnost za ljudske živote, isto je podložno visokim novčanim kaznama, pa i kaznenoj odgovornosti.

Stožer civilne zaštite Grada Obrovca apelira na sve građane da ne pale vatru na nedozvoljenim mjestima, da vatru ne ostavljaju bez nadzora, jer i mala nepažnja može imati velike posljedice.

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE GRADA OBROVCA  

OBAVIJEST o objavi JAVNOG POZIVA za kandidiranje projekata u sklopu programa KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA

Ministarstvo turizma je 28. siječnja 2019. godine objavilo javni poziv za kandidiranje projekata u sklopu programa Konkurentnost turističkog gospodarstva.

Predmet programa je dodjela bespovratnih sredstava za podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva kroz potporu ulaganjima u povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata, razvoj novih i inovativnih turističkih proizvoda u destinaciji, internacionalizaciju poslovanja, održivi razvoj, diversifikaciju ponude, korištenje novih tehnologija i druge aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti turističkog gospodarstva.

Prihvatljivi korisnici su:

- subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge)
- OPG - obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja pružaju ugostiteljske i/ili turističke usluge


Mjere programa su sljedeće:

- MJERA A – Povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude sljedećih vrsta ugostiteljskih objekata
- MJERA B – Razvoj posebnih oblika turizma
- MJERA C – Dostupnost i sigurnost
- MJERA D – Prepoznatljivost


Intenzitet potpore može dosegnuti do najviše 60% ukupno opravdanih/prihvatljivih troškova Projekta, s izuzetkom potpore za Mjeru C za prvu aktivnost (defibrilatori), kod koje intenzitet potpore može biti do 100% prihvatljivih troškova. 

Prijave se zaprimaju do 01. ožujka 2019. godine.

Više informacija o javnom pozivu dostupno je na linku: https://mint.gov.hr/javni-pozivi-11414/11414

OBAVIJEST ZA RODITELJE O POČETKU RADA VRTIĆA

Roditelji nisu dužni potpisati IZJAVU, te se sva djeca upisana u Vrtić mogu uključiti u svoje odgojne skupine. I dalje je potrebno pridržavati se mjera pojačane zaštite i prevencije, tako da će se i dalje svakodnevno provoditi pojačana higijena i dezinfekcija ruku, igračaka i prostora, skupine se neće miješati, a roditelji će djecu dovoditi do ulaska u prostorije vrtića, te neće ulaziti u ustanovu.

VESELIMO SE PONOVNOM SUSRETU!

Poziv na uvodno predavanje za Program za gospodarenje šumama šumoposjednika za gospodarsku jedinicu „Medviđa-Krupa“

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, organizira uvodno predavanje za Program za gospodarenje šumama šumoposjednika za gospodarsku jedinicu „Medviđa-Krupa“, koje će se održati u Obrovcu, 06.03.2019. u 10.00 h, na adresi:


Mala dvorana Pučkog otvorenog učilišta, Trg dr. Franje Tuđmana 2, 23450 Obrovac


Program obuhvaća slijedeće katastarske općine: Golubić, Krupa, Medviđa i Žagar.
Izvođač radova: Salix plan d.o.o.

Pozivaju se svi zainteresirani da nazoče predavanju.

Sve informacije možete dobiti na :
mob. 090992109501 Ksenija Franulović, dipl. ing. šum.

 

Obavijest primateljima studentskih stipendija Grada Obrovca

OBAVJEŠTAVAJU SE PRIMATELJI STUDENTSKE STIPENDIJE GRADA OBROVCA ZA AKADEMSKU GODINU 2018./2019. DA ĆE SE UGOVORI POTPISIVATI OD 24. DO 31.12.2018.

Jedinstveni upravni odjel Grada Obrovca