Image
Image

Obavijesti

Poziv na uvodno predavanje za Program za gospodarenje šumama šumoposjednika za gospodarsku jedinicu „Medviđa-Krupa“

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, organizira uvodno predavanje za Program za gospodarenje šumama šumoposjednika za gospodarsku jedinicu „Medviđa-Krupa“, koje će se održati u Obrovcu, 06.03.2019. u 10.00 h, na adresi:


Mala dvorana Pučkog otvorenog učilišta, Trg dr. Franje Tuđmana 2, 23450 Obrovac


Program obuhvaća slijedeće katastarske općine: Golubić, Krupa, Medviđa i Žagar.
Izvođač radova: Salix plan d.o.o.

Pozivaju se svi zainteresirani da nazoče predavanju.

Sve informacije možete dobiti na :
mob. 090992109501 Ksenija Franulović, dipl. ing. šum.

 

Obavijest primateljima studentskih stipendija Grada Obrovca

OBAVJEŠTAVAJU SE PRIMATELJI STUDENTSKE STIPENDIJE GRADA OBROVCA ZA AKADEMSKU GODINU 2018./2019. DA ĆE SE UGOVORI POTPISIVATI OD 24. DO 31.12.2018.

Jedinstveni upravni odjel Grada Obrovca

Stipendije - poziv studentima 2018 - 2019

Pozivamo sve redovne studente s područja Grada Obrovca da do 16.11.2017. godine dostave dokumente za ostvarivanje prava na stipendiju za akademsku godinu 2018./ 2019. Pravo na ovu stipendiju nemaju studenti koji primaju neku drugu stipendiju, studenti koji ponavljaju godinu i studenti koji su djelomično upisali sljedeću godinu studija.

Za ostvarivanje prava na stipendiju obvezno je dostaviti:

Studenti 1. godine

1. zamolbu (obrazac je dostupan u pisarnici i na www.obrovac.hr)
2. potvrdu o prebivalištu
3. presliku prve stranice indeksa
4. presliku osobne iskaznice
5. potvrdu fakulteta o upisu godine
6. svjedodžbu završnog razreda srednje škole
7. presliku kartice žiro ili tekućeg računa u banci

 

Studenti 2. i viših godina studija

1. zamolbu (obrazac je dostupan u pisarnici i na www.obrovac.hr)
2. potvrdu o prebivalištu
3. potvrdu o upisu u iduću godinu studija
4. prijepis ocjena iz prethodne godine studija s izračunatim prosjekom ocjena za tu godinu studija (zbirni prosjek ocjena se ne priznaje).

 

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Odsjeku za gospodarstvo i društvene djelatnosti na telefon 023/689-007, 689-056 ili na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Poziv studentima

Obrazac - Prijava za studentsku stipendiju u akademskoj godini 2018 - 2019. godinu

Javna tribina na temu gospodarenja otpadom u sklopu projekta „Razvrstaj i Recikliraj“

U srijedu, 27. veljače 2019. godine s početkom u 10:00 sati u maloj dvorani Pučkog otvorenog učilišta u Obrovcu održat će se javna tribina/edukacija na temu gospodarenja otpadom koja će se provesti u sklopu projekta „Razvrstaj i Recikliraj“.

Pozivaju se svi građani sa područja Grada Obrovca da se na tribinu odazovu u što većem broju kako bi iz prve ruke dobili niz korisnih informacija o svemu što ih zanima u vezi s tematikom odlaganja i razvrstavanja otpada i njegova zbrinjavanja.

Na javnoj tribini će se dijeliti vodiči o razvrstavanju otpada koji su izrađeni u sklopu projekta. Svako kućanstvo na području obuhvata projekta će dobiti vodiče o razvrstavanju otpada, gdje će, između ostalog biti navedeno i vrijeme odvoza komunalnog i glomaznog otpada, upute za recikliranje i kompostiranje te ostale informacije.

Projekt Projekt „Razvrstaj i Recikliraj“ se financira kroz Program izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Ukupna vrijednost projekta iznosi 429.764,56 kuna, a bespovratna sredstva su odobrena u iznosu od 365.299,87 kuna, što je 84,9999986% ukupno prihvatljivih troškova.

Nositelj projekta je Grad Obrovac, a projekt obuhvaća sljedeće jedinice lokalne samouprave: Grad Obrovac, Općinu Jasenice, Općinu Novigrad, Općinu Poličnik, Općinu Posedarje, Općinu Starigrad, Općinu Ražanac, Općinu Vrsi i Općinu Zemunik Donji.

Plakat - Razvrstaj i Recikliraj - Obrovac

esif logo 

OBAVIJEST o objavi JAVNOG POZIVA za dodjelu Welcome nagrada za najbolje iznajmljivače Zadarskoj županiji

Zadarska županija je dana 22. listopada 2018. godine objavila Javni poziv za dodjelu Welcome nagrada za najbolje iznajmljivače u Zadarskoj županiji.

Tekst javnog poziva sa svim potrebnim obrascima objavljen je na mrežnoj stranici Zadarske županije: www.zadarska-zupanija.hr pod poveznicom Natječaji/Potpore i priznanja/Aktivni natječaji.

Na Javni poziv za dodjelu Welcome nagrada za najbolje iznajmljivače u Zadarskoj županiji mogu se prijaviti privatni iznajmljivači soba, apartmana/studio apartmana i kuća za odmor na području Zadarske županije koji posjeduju oznaku kvalitete „WELCOME“ ili su predali zahtjev za dobivanje oznake kvalitete „WELCOME“.

Rok za podnošenje prijave je 9. studenog 2018. godine.

U tekstu Javnog poziva opisani su uvjeti i način provedbe navedenog projekta.

Iznajmljivači, koji imaju oznaku kvalitete Welcome, mogu postati kandidati za neku od propisanih nagrada za tri glavne kategorije smještaja:
- sobe,
- apartmani/studio apartmani i
- kuće za odmor,

Svaki iznajmljivač može se prijaviti s istim objektom u više različitih kategorija.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se dobiti na tel. 023/350-430 ili 023/350-342.

Obavijest o promjeni žiro računa i poslovne banke

Obaviještavaju se svi građani i poslovni partneri da je Grad Obrovac promijenio broj žiro računa i poslovnu banku.
Grad Obrovac posluje sa Kreditnom bankom Zagreb, a novi podaci glase:

- broj žiro računa: HR4524810001829600008

- BIC: KREZHR2X

OBAVIJEST o objavi JAVNOG POZIVA za kandidiranje projekata u sklopu programa KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA

Ministarstvo turizma je 28. siječnja 2019. godine objavilo javni poziv za kandidiranje projekata u sklopu programa Konkurentnost turističkog gospodarstva.

Predmet programa je dodjela bespovratnih sredstava za podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva kroz potporu ulaganjima u povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata, razvoj novih i inovativnih turističkih proizvoda u destinaciji, internacionalizaciju poslovanja, održivi razvoj, diversifikaciju ponude, korištenje novih tehnologija i druge aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti turističkog gospodarstva.

Prihvatljivi korisnici su:

- subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge)
- OPG - obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja pružaju ugostiteljske i/ili turističke usluge


Mjere programa su sljedeće:

- MJERA A – Povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude sljedećih vrsta ugostiteljskih objekata
- MJERA B – Razvoj posebnih oblika turizma
- MJERA C – Dostupnost i sigurnost
- MJERA D – Prepoznatljivost


Intenzitet potpore može dosegnuti do najviše 60% ukupno opravdanih/prihvatljivih troškova Projekta, s izuzetkom potpore za Mjeru C za prvu aktivnost (defibrilatori), kod koje intenzitet potpore može biti do 100% prihvatljivih troškova. 

Prijave se zaprimaju do 01. ožujka 2019. godine.

Više informacija o javnom pozivu dostupno je na linku: https://mint.gov.hr/javni-pozivi-11414/11414

Bespovratna sredstva za projekt „Razvrstaj i Recikliraj“

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je 15. siječnja 2018. godine Poziv na dostavu projektnih prijedloga za provedbu Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i  kohezija 2014.-2020., Specifični cilj 6i1 – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta.
 
Svrha i cilj navedenog poziva je izgradnja svijesti građana Republike Hrvatske o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta, s ciljem smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagališta.
 
Grad Obrovac se zajedno sa okolnim jedinicama lokalne samouprave prijavio na poziv projektom pod nazivom „Razvrstaj i Recikliraj“. Odlukom o financiranju koja je donesena 31. srpnja 2018. godine od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Gradu Obrovcu su odobrena sredstva u iznosu od 365.299,87 kuna.
 
Nositelj projekta je Grad Obrovac, a projekt obuhvaća i sljedeće jedinice lokalne samouprave: Jasenice, Novigrad, Poličnik, Posedarje, Starigrad, Ražanac, Vrsi i Zemunik Donji. Ukupna vrijednost projekta iznosi 429.764,56 kuna. Stopa sufinanciranja prihvatljivih troškova iz Kohezijskog fonda iznosi 84,9999986%, odnosno maksimalni iznos prihvatljivih troškova projekta iz Kohezijskog fonda je 365.299,87 kuna.
 
Osnovni cilj projekta „Razvrstaj i Recikliraj“ je uspostava sustavne edukacije stanovništva o metodama razvrstavanja i recikliranja otpada na području devet jedinica lokalne samouprave. Edukacija će se vršiti kroz javne tribine, mobilnu aplikaciju, letke, vodiče, plakate, radio emisiju. Projekt je namijenjen svim građanima, milenijskoj skupini, djeci (predškolskog i školskog uzrasta), mladima i turistima.
 
Projekt se provodi u svrhu kvalitetne edukacije stanovništva te razvijanja sustava odvojenog prikupljanja otpada, metode kompostiranja što bi posljedično rezultiralo i sa smanjenjem otpada u Zadarskoj županiji, koja po stanovniku iznosi 722 kilograma godišnje. Edukacijom, kako lokalnog stanovništva tako i turista, stvorit će se preduvjeti za dugoročno očuvanje okoliša i prirodnih ljepota ovoga kraja.

 

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Nacrt prijedloga Strategije razvoja Grada Obrovca za razdoblje od 2018. do 2020. godine

Grad Obrovac objavljuje savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Nacrt prijedloga „Strategije razvoja Grada Obrovca za razdoblje od 2018. do 2020. godine“.

Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da najkasnije do 01. rujna 2018. dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga „Strategije razvoja Grada Obrovca za razdoblje od 2018. do 2020. godine“, putem pošte ili osobno na adresu Grad Obrovac, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 23450 Obrovac ili slanjem e-maila na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Prijedlog strategije Razvoja Grada Obrovca 01.08.2018. [file_download url="images/dokumenti/planovi_i_programi/Strategija Razvoja Grada Obrovca.pdf" show_title="no" background="rrggbb" padding="5px" margin="5px" show_count="no" show_like_count="no" button_text="Preuzmi dokument" button_background="#009CDF" button_hover_background="#048ac3" scroll_reveal="enter top"]