Image
Image

Obavijesti

Mala škola

POŠTOVANI RODITELJI!

OBAVJEŠTAVAMO VAS DA MALA ŠKOLA POČINJE U PONEDJELJAK, 01.03.2021. OD 10:30 DO 14:30h

DJEČJI VRTIĆ OBROVAC

Obavijest o prikupljanju pomoći za stradale u potresu u Petrinji i Sisku i širem području Sisačko-moslavačke županije.

GRAD OBROVAC

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE

U Obrovcu, 29. 12. 2020.

Obavještavaju se građani Grada Obrovca da se prikuplja pomoć za stradale u potresu u Petrinji i Sisku i širem području Sisačko-moslavačke županije.

Pomoć se prikuplja u Obrovcu u prostorijama bivše „Kavane“ (ulica Ante Starčevića 1), od večeras, 29. 12. 2020. u 17:00 sati do srijede, 30. 12. 2020. do 10:00 sati, nakon čega će se organizirati prijevoz u Petrinju i Sisak.

Prikupljaju se pokrivači, topla odjeća, higijenske potrepštine i trajnije namirnice (brašno, šećer, riža, ulje, konzerve… i sl.).

BOLEST ZLATNA ŽUTICA VINOVE LOZE

Prema utvrđenom stanju, posjednici vinove loze obvezni su provoditi mjere navedene u Naredbi o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanja zlatne žutice vinove loze sukladno Akcijskome planu.

Simptomi žutice vinove loze na oboljelom se trsu pojavljuju najčešće krajem lipnja, a prema jeseni sve su izražajniji. Često se pojavljuju na čitavom trsu, ali mogu se pojaviti samo na mladicima lucnja ili reznika.

Simptomi na listu:

• Kod bijelih sorti grožđa rubovi lišća uvijaju se prema naličju tako da list poprima kopljasti izgled, nepravilno žuti i krut je pa se na dodir drobi.

• Kod crvenih sorti grožđa lišće crveni, a ostali simptomi su isti kao kod bijelih sorti.

Simptomi na mladicama:

• Skraćeni internodiji, mladice ostaju zelene, a tijekom zime smrzavaju se i propadaju.

Simptomi na grozdovima:

• Cvat se ponekad u potpunosti osuši i ostaje na trsu. Ako se simptomi pojave nakon završene cvatnje

grozd postupno vene i ne dozrijeva.

ŠIRENJE BOLESTI

• zaraženim sadnim materijalom

• vektorom

Američki cvrčak (Scaphoideus titanus Ball), vektor zlatne žutice vinove loze Flavescence dorée (FD), danas je proširen i prisutan u gotovo svim vinogradarskim područjima Hrvatske.

VAŽNO!

Posjednici vinograda obvezni su tijekom vegetacije provoditi vizualne preglede vinove loze te uoče li simptome zaraze odmah izvijestiti Fitosanitarnu inspekciju ili Hrvatsku agenciju za poljoprivredu i hranu ili Upravu za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva Ministarstva poljoprivrede.

OBAVIJEST o radu Dječjeg vrtića Obrovac

Dječji vrtić Obrovac od ponedjeljka, 21.12. 2020. počinje s radom u starom novom prostoru na adresi Ivane Brlić Mažuranić 2.

OBAVIJEST O UPISU DJECE U DV “OBROVAC” ZA PEDAGOŠKU 2021./2022. GODINU

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

1. popunjen i potpisan (od strane roditelja) Zahtjev za upis

2. preslik domovnice ili rodnog lista

3. liječnička potvrda o zdravstvenom stanju djeteta (potvrda o sistematskom  pregledu)

4. preslike osobnih iskaznica oba roditelja

5. izvod iz mirovinskog o zaposlenosti roditelja (elektronski zapis radne knjižice)

6. presliku uvjerenja (MUP-a) o prebivalištu djeteta, ne starije od 6 mjeseci

7. potvrdu nadležne ustanove za dijete s teškoćama u razvoju

8. preslike ostalih dokumenata kojima se dokazuje neka od prednosti pri upisu

Zahtjevi i sve potrebne informacije mogu se dobiti:

- u prostorijama Dječjeg vrtića „Obrovac”, I. B. Mažuranić 2, Obrovac

- na telefon 023/689-145

Rezultati prijava upisa djece u Dječji vrtić objaviti će se na Oglasnoj ploči Vrtića.

Podnositelj zahtjeva nezadovoljan rezultatima upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću u roku od 15 dana od dana oglašavanja rezultata upisa.

U Obrovcu,20. travnja 2021. godine

Nastavlja se prikupljanje pomoći za stradale u potresu

GRAD OBROVAC

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE

U Obrovcu, 30. 12. 2020.

Obavještavaju se građani Grada Obrovca da se pomoć za stradale u potresu u Petrinji i Sisku i širem području Sisačko-moslavačke županije nastavlja prikupljati i iza planiranih 10:00 sati pa sve do daljnjega.

Pomoć se prikuplja u Obrovcu u prostorijama bivše „Kavane“ (ulica Ante Starčevića 1).

OBAVIJEST o radu Dječjeg vrtića Obrovac

Poštovani roditelji,

zbog epidemioloških razloga Dječji vrtić Obrovac neće raditi do 14.12.

U slučaju da epidemiološka služba odredi drugačije, obavijest će biti na ovoj web stranici.