Image
Image

Obavijesti

OBAVIJEST o objavi JAVNOG POZIVA za dodjelu Welcome nagrada za najbolje iznajmljivače Zadarskoj županiji

Zadarska županija je dana 22. listopada 2018. godine objavila Javni poziv za dodjelu Welcome nagrada za najbolje iznajmljivače u Zadarskoj županiji.

Tekst javnog poziva sa svim potrebnim obrascima objavljen je na mrežnoj stranici Zadarske županije: www.zadarska-zupanija.hr pod poveznicom Natječaji/Potpore i priznanja/Aktivni natječaji.

Na Javni poziv za dodjelu Welcome nagrada za najbolje iznajmljivače u Zadarskoj županiji mogu se prijaviti privatni iznajmljivači soba, apartmana/studio apartmana i kuća za odmor na području Zadarske županije koji posjeduju oznaku kvalitete „WELCOME“ ili su predali zahtjev za dobivanje oznake kvalitete „WELCOME“.

Rok za podnošenje prijave je 9. studenog 2018. godine.

U tekstu Javnog poziva opisani su uvjeti i način provedbe navedenog projekta.

Iznajmljivači, koji imaju oznaku kvalitete Welcome, mogu postati kandidati za neku od propisanih nagrada za tri glavne kategorije smještaja:
- sobe,
- apartmani/studio apartmani i
- kuće za odmor,

Svaki iznajmljivač može se prijaviti s istim objektom u više različitih kategorija.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se dobiti na tel. 023/350-430 ili 023/350-342.

Obavijest o promjeni žiro računa i poslovne banke

Obaviještavaju se svi građani i poslovni partneri da je Grad Obrovac promijenio broj žiro računa i poslovnu banku.
Grad Obrovac posluje sa Kreditnom bankom Zagreb, a novi podaci glase:

- broj žiro računa: HR4524810001829600008

- BIC: KREZHR2X

Bespovratna sredstva za projekt „Razvrstaj i Recikliraj“

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je 15. siječnja 2018. godine Poziv na dostavu projektnih prijedloga za provedbu Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i  kohezija 2014.-2020., Specifični cilj 6i1 – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta.
 
Svrha i cilj navedenog poziva je izgradnja svijesti građana Republike Hrvatske o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta, s ciljem smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagališta.
 
Grad Obrovac se zajedno sa okolnim jedinicama lokalne samouprave prijavio na poziv projektom pod nazivom „Razvrstaj i Recikliraj“. Odlukom o financiranju koja je donesena 31. srpnja 2018. godine od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Gradu Obrovcu su odobrena sredstva u iznosu od 365.299,87 kuna.
 
Nositelj projekta je Grad Obrovac, a projekt obuhvaća i sljedeće jedinice lokalne samouprave: Jasenice, Novigrad, Poličnik, Posedarje, Starigrad, Ražanac, Vrsi i Zemunik Donji. Ukupna vrijednost projekta iznosi 429.764,56 kuna. Stopa sufinanciranja prihvatljivih troškova iz Kohezijskog fonda iznosi 84,9999986%, odnosno maksimalni iznos prihvatljivih troškova projekta iz Kohezijskog fonda je 365.299,87 kuna.
 
Osnovni cilj projekta „Razvrstaj i Recikliraj“ je uspostava sustavne edukacije stanovništva o metodama razvrstavanja i recikliranja otpada na području devet jedinica lokalne samouprave. Edukacija će se vršiti kroz javne tribine, mobilnu aplikaciju, letke, vodiče, plakate, radio emisiju. Projekt je namijenjen svim građanima, milenijskoj skupini, djeci (predškolskog i školskog uzrasta), mladima i turistima.
 
Projekt se provodi u svrhu kvalitetne edukacije stanovništva te razvijanja sustava odvojenog prikupljanja otpada, metode kompostiranja što bi posljedično rezultiralo i sa smanjenjem otpada u Zadarskoj županiji, koja po stanovniku iznosi 722 kilograma godišnje. Edukacijom, kako lokalnog stanovništva tako i turista, stvorit će se preduvjeti za dugoročno očuvanje okoliša i prirodnih ljepota ovoga kraja.

 

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Nacrt prijedloga Strategije razvoja Grada Obrovca za razdoblje od 2018. do 2020. godine

Grad Obrovac objavljuje savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Nacrt prijedloga „Strategije razvoja Grada Obrovca za razdoblje od 2018. do 2020. godine“.

Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da najkasnije do 01. rujna 2018. dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga „Strategije razvoja Grada Obrovca za razdoblje od 2018. do 2020. godine“, putem pošte ili osobno na adresu Grad Obrovac, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 23450 Obrovac ili slanjem e-maila na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Prijedlog strategije Razvoja Grada Obrovca 01.08.2018. [file_download url="images/dokumenti/planovi_i_programi/Strategija Razvoja Grada Obrovca.pdf" show_title="no" background="rrggbb" padding="5px" margin="5px" show_count="no" show_like_count="no" button_text="Preuzmi dokument" button_background="#009CDF" button_hover_background="#048ac3" scroll_reveal="enter top"]

 

 

Obavijest o prikupljanju ponuda za povjeravanje komunalnih poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Obrovca

Na temelju članka 16. Odluke o komunalnim djelatnostima („Službeni glasnik Grada Obrovca“ broj 6/12), objavljuje se

 OBAVIJEST

 Grad Obrovac provest će postupak prikupljanja ponuda za povjeravanje komunalnih poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Obrovca na temelju ugovora

 GRAD OBROVAC

Stipendije - poziv studentima 2018 - 2019

Pozivamo sve redovne studente s područja Grada Obrovca da do 16.11.2017. godine dostave dokumente za ostvarivanje prava na stipendiju za akademsku godinu 2018./ 2019. Pravo na ovu stipendiju nemaju studenti koji primaju neku drugu stipendiju, studenti koji ponavljaju godinu i studenti koji su djelomično upisali sljedeću godinu studija.

Za ostvarivanje prava na stipendiju obvezno je dostaviti:

Studenti 1. godine

1. zamolbu (obrazac je dostupan u pisarnici i na www.obrovac.hr)
2. potvrdu o prebivalištu
3. presliku prve stranice indeksa
4. presliku osobne iskaznice
5. potvrdu fakulteta o upisu godine
6. svjedodžbu završnog razreda srednje škole
7. presliku kartice žiro ili tekućeg računa u banci

 

Studenti 2. i viših godina studija

1. zamolbu (obrazac je dostupan u pisarnici i na www.obrovac.hr)
2. potvrdu o prebivalištu
3. potvrdu o upisu u iduću godinu studija
4. prijepis ocjena iz prethodne godine studija s izračunatim prosjekom ocjena za tu godinu studija (zbirni prosjek ocjena se ne priznaje).

 

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Odsjeku za gospodarstvo i društvene djelatnosti na telefon 023/689-007, 689-056 ili na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Poziv studentima

Obrazac - Prijava za studentsku stipendiju u akademskoj godini 2018 - 2019. godinu

Obavijest o objavi Javnog poziva za zakup nekretnina - Borovo d.d.

Javni pozivBorovo d.d. Vukovar je objavilo Javni poziv za dostavljanje pisanih ponuda za zakup nekretnina. Predmet javnog poziva je prikupljanje ponuda radi izbora najpovoljnijeg ponuditelja za zakup nekretnina – poslovni prostori. Jedan od poslovnih prostora se nalazi u Obrovcu, u Ulici Stjepana Radića 25, k.č.br. 1963/26, k.o. Obrovac, koju u naravi čini poslovni prostor površine 67 m².