Image
Image

Obavijesti

Obavijest o terminima fizijatra u Domu Zdravlja Obrovac

Neven Birkić, dr. med. spec. fizijatar, subspec. reumatolog pružat će 2 puta mjesečno usluge specijalističke zdravstvene zaštite iz područja fizikalne medicine i rehabilitacije te reumatologije kroz specijalističke preglede pacijenata sa područja Grada Obrovca.

Važna obavijest za nositelje prava na nekretninama na području Grada Obrovca za k.o. Kruševo

BlatoZa javni skip koji će se održati dana 16.09.2017 (Subota): - U 16.00 SATI U PROSTORU DOMA KULTURE - MALA DVORANA U OBROVCU

Obavijest fizičkim i pravnim osobama na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost

U Narodnim novinama br. 53 od 7. lipnja 2017.  objavljen je Naputak ministra poljoprivrede za postupanje u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu - »Narodne novine«, broj 39/13 i 48/15 ( u daljnjem tekstu: Naputak).

Naputkom se propisuje postupanje Agencije za poljoprivredno zemljište i  jedinica lokalne samouprave u primjeni odredbe članka 51. stavka 3.  Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 39/13 i 48/15,  u daljnjem tekstu: Zakon) koja je prestala važiti 31. svibnja 2015.

Naputak je stupio  na snagu  15. lipnja 2017.

Slijedom navedenog, pozivaju se fizičke i pravne osobe na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost, da u roku od 30 dana, odnosno u razdoblju od 16. lipnja 2017. do 16. srpnja 2017. podnesu Agenciji za poljoprivredno zemljište, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78., zahtjev za sklapanje ugovora o privremenom korištenju sukladno članku 48. stavku 1. Zakona i Naputku.

Podnositelji zahtjeva obvezni su uz zahtjev za sklapanje ugovora priložiti potvrdu o mirnom posjedu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske koju izdaje jedinica lokalne samouprave na čijem se području to poljoprivredno zemljište nalazi.

Naputak možete pročitati ovdje.
Obrazac zahtjeva možete preuzeti ovdje.

Podsjećamo kako je Izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu iz 2015. propisano da se državno poljoprivredno zemljište može dati u zakup bez javnog poziva, na rok od 10 godina, pravnim i fizičkim osobama koje se bave  stočarstvom pod uvjetom da nemaju, a zakupom bi dobile minimalnu površinu poljoprivrednog zemljišta propisanu prema broju uvjetnih grla. Poljoprivrednici  koji se bave stočarstvom dobili su 2015. odluke o dodjeli zakupa, ali nisu potpisali  ugovore. Dobivanje ugovora o privremenom korištenju omogućeno je ovim  Naputkom za sve korisnike koji udovoljavaju propisane uvjete.